Show simple item record

Residential terraced house

dc.contributor.advisorMatějka, Liborcs
dc.contributor.authorRyšánková, Evacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:02:10Z
dc.date.available2019-04-03T22:02:10Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationRYŠÁNKOVÁ, E. Bytový terasový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.cs
dc.identifier.other75675cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/29489
dc.description.abstractDiplomová práce „Bytový terasový dům“ je zpracována ve formě projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený objekt je umístěn v klidné lokalitě města Hodonín a je samostatně stojící. Jedná se o šestipodlažní novostavbu s třemi podzemními a třemi nadzemními podlažími. Objekt má 12 bytových jednotek. Konstrukční systém je navržen stěnový s železobetonovými monolitickými stropy. Budova je zastřešena plochou jednoplášťovou střechou.cs
dc.description.abstractMaster’s thesis "Residential terraced house" is developed in the form of project documentation containing all requirements according to applicable regulations. The proposed facility is located in a quiet area of Hodonin and is detached. It is a six-storey new building with three underground and three above-ground floors. The building has 12 residential units. The structural system is designed with reinforced concrete monolithic ceilings. The building has a single ply flat roof.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDiplomová prácecs
dc.subjectprojektová dokumentacecs
dc.subjectbytový důmcs
dc.subjectterasycs
dc.subjectželezobetonový monolitický stropcs
dc.subjectjednoplášťová plochá střechacs
dc.subjectMaster's thesisen
dc.subjectprojekt documentationen
dc.subjectresidential houseen
dc.subjectterracesen
dc.subjectmonolithic reinforced concrete ceilingen
dc.subjectsingle ply flat roofen
dc.titleBytový terasový důmcs
dc.title.alternativeResidential terraced houseen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-01-29cs
dcterms.modified2014-03-17-08:30:50cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid75675en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 03:31:35en
sync.item.modts2020.03.31 21:23:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeMoravcová, Evacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record