Show simple item record

New build of shopping center

dc.contributor.advisorBenešová, Romanacs
dc.contributor.authorNovotná, Anetacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:27:58Z
dc.date.available2018-10-21T16:27:58Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationNOVOTNÁ, A. Novostavba nákupního centra [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.cs
dc.identifier.other75717cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/29494
dc.description.abstractDiplomová práce popisuje zpracování dokumentace novostavby nákupního centra na úrovni zadání projektu pro stavební povolení. Na návrh jsou kladeny požadavky na dispoziční řešení stavby s návazností na zajištění konstrukce po stránce statické, tepelně technické, požární bezpečnosti,úspory energií a bezpečnost při užívání. Samostatný projekt je zpracován v programu AutoCad, výpočet pro posouzení tepelně technických vlastností je zpracován v programu Teplo a Ztráty. Výpočet pro posouzení požární bezpečnosti a statický výpočet železobetonové desky je zpracován ručním výpočtem.cs
dc.description.abstractThis thesis is decribing documentation of brand new shopping center building at the terms of project specification for the building permit. There are requirements set to the draft for the layout of the building in connection with ensuring construction in terms of static, thermal technical, fire safety, energy saving and safety in usage. The project is created in software AutoCad, the calculation for the assessment of thermal properties is created in the software Teplo a Ztráty. Calculation for the fire safety and static calculation of reinforced concrete panel is processed by manual calculation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNovostavba nákupního centracs
dc.subjectdiplomová prácecs
dc.subjectNewly built shopping centeren
dc.subjectmaster´s thesisen
dc.titleNovostavba nákupního centracs
dc.title.alternativeNew build of shopping centeren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-01-29cs
dcterms.modified2014-03-17-08:30:54cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid75717en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:17:39en
sync.item.modts2020.03.31 14:21:44en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeSedlák, Radekcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record