Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorOdvárka, Antoníncs
dc.contributor.authorZaplatil, Davidcs
dc.date.accessioned2015-07-08T23:04:36Z
dc.date.available2015-07-08T23:04:36Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationZAPLATIL, D. Sportovní centrum Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.cs
dc.identifier.other75749cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/29509
dc.description.abstractJedná se o objekt sportovního zařízení, který bude využíván zejména pro lední hokej, dále pak pro pořádání dalších sportovních a společenských akcí. Hlavním architektonickým záměrem při návrhu haly bylo vyhovět moderním požadavkům na provoz a využívání sportovní haly. Hmotové řešení haly je navrženo jako část hyperbolické křivky, která rotuje kolem středové osy. Tato hmota je doplněna další křivkou a to po obvodě. Jedná se o sinusoidu, která se celkem dvakrát promítne na hmotě objektu. Tato křivka odděluje konstrukci zastřešení od konstrukce zasklení a dodává hmotě prvek dynamiky, který je podle mého názoru u staveb sportovního charakteru potřebný. Stavba se díky této křivce jeví jako stále se pohybující. Tato křivka má i další účel a to, že v nejvyšším místě křivky, jsou celkem dvě, se nachází i hlavní vstupy do objektu a křivka tím vytváří jakýsi „vstupní portál“.cs
dc.description.abstractIt is an object of sports equipment, which will be mainly used for ice hockey, as well as for the organization of other sporting and social events. The main objective in the design of architectural buildings were to meet modern requirements for the operation and use of the sports hall. Mass solution hall is designed as part of a hyperbolic curve, which rotates around a central axis. This substance is added next curve and along the perimeter. It is a sine wave, which is twice reflected on the mass of the object. This curve separates the roofing structure from the construction and glazing adds mass element dynamics, which is in my opinion the sporting character of the buildings needed. Construction is due to this curve seems to be constantly moving. This curve has another purpose and that the highest point of the curve are a total of two, is the main entrances to the building and the curve that creates a kind of "entry portal".en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMultifunkcecs
dc.subjectvariabilitacs
dc.subjectdesigncs
dc.subjectdynamikacs
dc.subjectveřejný prostorcs
dc.subjectsportovištěcs
dc.subjectMultifunctionen
dc.subjectvariabilityen
dc.subjectdesignen
dc.subjectdynamicsen
dc.subjectpublic spaceen
dc.subjectsportsen
dc.titleSportovní centrum Brnocs
dc.title.alternativeSport Centre Brnoen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-03cs
dcterms.extent0.59 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2014-03-17-08:30:56cs
thesis.disciplineArchitektura a rozvoj sídelcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. ÚSTAV ARCHITEKTURYcs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid75749en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2017.02.24 20:28:21en
sync.item.modts2015.06.22 20:28:27en
dc.contributor.refereeVostrejž, Dušancs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam