Show simple item record

The behavior of cementitious composites with fiber reinforcement at high temperatures

dc.contributor.advisorBodnárová, Lenkacs
dc.contributor.authorFichtová, Zlatacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:29:00Z
dc.date.available2018-10-21T16:29:00Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationFICHTOVÁ, Z. Chování cementových kompozitních materiálů s vláknovou výztuží při působení vysokých teplot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.cs
dc.identifier.other75804cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/29522
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá studiem vlivu rozptýlené výztuže na chování cementových kompozitů při teplotním zatěžování. V teoretické části byla provedena rešerše poznatků o chování betonu ve vysokých teplotách. Byly popsány děje probíhající v jednotlivých složkách betonu a výhody použití rozptýlené výztuže. V praktické části byly navrženy receptury s různými druhy a množství vláken. Předmětem výzkumu bylo zjistit, jak jednotlivé druhy a množství vláken ovlivňují fyzikálně – mechanické vlastnosti betonu a jejich vhodnost pro použití do vysokých teplot.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis studies the influence of dispersed reinforcement on the behaviour of cement composites at thermal loading. In the theoretical part of the research was performed knowledge of the behaviour of concrete at high temperatures. The paper describes the on-going happening in the individual components of concrete and benefits of using dispersed reinforcement. In the practical part were designed concrete mixtures with different types and quantities of fibers. The object of the research was to determine how different types and amounts of fibers affect the physical - mechanical properties of concrete and their suitability for use in high temperatures.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCementový kompozitcs
dc.subjectrozptýlená výztužcs
dc.subjectpolypropylenová vláknacs
dc.subjectexplozivní odprýsknutícs
dc.subjectteplotní zatěžování.cs
dc.subjectCement compositeen
dc.subjectdispersed reinforcementen
dc.subjectpolypropylene fibersen
dc.subjectexplosive spallingen
dc.subjectthermal loading.en
dc.titleChování cementových kompozitních materiálů s vláknovou výztuží při působení vysokých teplotcs
dc.title.alternativeThe behavior of cementitious composites with fiber reinforcement at high temperaturesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-01-28cs
dcterms.modified2014-03-17-08:31:02cs
thesis.disciplineStavebně materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid75804en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:17:48en
sync.item.modts2020.03.31 09:29:02en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeHerka, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record