Show simple item record

Energy Evaluation of Technical Services Systems

dc.contributor.advisorVendlová, Luciecs
dc.contributor.authorCap, Petrcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:02:31Z
dc.date.available2019-04-03T22:02:31Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationCAP, P. Energetické hodnocení systémů TZB [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.cs
dc.identifier.other76031cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/29586
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá energetickým hodnocením stávajících budov sportovně-rekreačního firemního areálu v Brušperku. K tomuto účelu uvádí porovnání vybraných druhů paliv, co by zdroje energie pro vytápění z hlediska ekonomického i jejich dopadu na životní prostředí. Dále uvádí přehled platné legislativy k vypracování energetického auditu. Pro doplnění je ukázán výpočet doby návratnosti investice do solárních kolektorů umístěných na střeše jednoho z objektů. Ten vychází z výsledků provedeného experimentálního měření. Nakonec práce předkládá porovnání energetické náročnosti areálu simulované v programu BSim se skutečností.cs
dc.description.abstractThis Master’s thesis deals with the energy evaluation of existing buildings sports-recreational company complex in Brušperk. For this purpose provides a comparison of selected fuels as an energy source for the heating in terms of economy and their impact on the environment. In addition, provides an overview of existing legislation for elaboration of an energy audit. To complement shows the calculation of return on investment in solar panels on the roof of one of the objects. Calculation is based on the results of performed experimental measurement. Finally, the thesis presents a comparison of energy performance of buildings simulated in the Bsim software with reality.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectnáklady na vytápěnícs
dc.subjectbiomasacs
dc.subjectobnovitelné zdroje energiecs
dc.subjectenergetický auditcs
dc.subjectnávratnost investicecs
dc.subjectsolární kolektorcs
dc.subjectsolární soustavacs
dc.subjectpříprava teplé vodycs
dc.subjectohřev bazénové vodycs
dc.subjectultrazvukový průtokoměrcs
dc.subjectpyranometrcs
dc.subjectBSimcs
dc.subjectheating costsen
dc.subjectbiomassen
dc.subjectrenewable energyen
dc.subjectenergy auditen
dc.subjectreturn on investmenten
dc.subjectsolar collectoren
dc.subjectsolar systemen
dc.subjectdomestic hot wateren
dc.subjectsolar pool heatingen
dc.subjectultrasonic flow meteren
dc.subjectpyranometeren
dc.subjectBsim – Building Simulationen
dc.titleEnergetické hodnocení systémů TZBcs
dc.title.alternativeEnergy Evaluation of Technical Services Systemsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-01-30cs
dcterms.modified2014-03-17-08:31:25cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budovcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid76031en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 00:04:21en
sync.item.modts2020.03.30 21:17:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeHorák, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record