Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorRubinová, Olgacs
dc.contributor.authorDosedlová, Annacs
dc.date.accessioned2015-07-10T15:18:02Z
dc.date.available2015-07-10T15:18:02Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationDOSEDLOVÁ, A. Vzduchový kolektor v tepelné bilanci budovy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.cs
dc.identifier.other76016cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/29592
dc.description.abstractPředmětem předkládané diplomové práce je využití solární tepelné techniky pro výrobu nízkopotenciálního tepla. Teoretická část je věnována solární technice, variantám pasivního využití solární energie. Blíže popisuje solární fasády, jejich klasifikaci z hlediska základních kritérií. Aplikací tématu je projekt nuceného větrání administrativní budovy, při instalaci solární fasády. Práce obsahuje také experiment, který se zabývá tepelným chováním vzduchového kolektoru.cs
dc.description.abstractThe subject of the thesis is the use of solar thermal technology for the production of low-potential heat. The theoretical part is focus in the solar technology, variants of passive use of solar energy. Describes in detail the solar facades, it's classification in terms of basic criteria. Applications on the project forced ventilation in administrative buildings, installation of solar facade. The work also includes an experiment that deals with the thermal behavior of the air collector.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSolární technikacs
dc.subjectnízkoteplotní sluneční systémycs
dc.subjectobnovitelný zdroj energiecs
dc.subjectsluneční kolektorcs
dc.subjectvzduchový kolektorcs
dc.subjectnucené větránícs
dc.subjectTrombeho stěnacs
dc.subjectdvojitá fasáda.cs
dc.subjectSolar technologyen
dc.subjectlow-temperature solar systemsen
dc.subjectrenewable energy sourceen
dc.subjectsolar collectoren
dc.subjectair collectoren
dc.subjectforced ventilationen
dc.subjectTrombe wallen
dc.subjecta double facadeen
dc.titleVzduchový kolektor v tepelné bilanci budovycs
dc.title.alternativeAir-collector in heat balance of buildingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-01-31cs
dcterms.extent7.27 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2014-03-17-08:31:24cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budovcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid76016en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2017.02.26 20:45:14en
sync.item.modts2017.02.26 20:35:15en
dc.contributor.refereePočinková, Marcelacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam