Show simple item record

Distributed Systems on the .NET Framework Platform

dc.contributor.advisorHerman, Ivocs
dc.contributor.authorVítek, Martincs
dc.date.accessioned2018-10-21T22:45:46Z
dc.date.available2018-10-21T22:45:46Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationVÍTEK, M. Distribuované systémy na platformě .NET Framework [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other23198cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2959
dc.description.abstractS rozvojem internetové komunikace a s tím související dostupností stále většího množství služeb postavených na různých technologiích, představují distribuované systémy řešení, jak tyto síťově dostupné služby integrovat a poskytnout je uživatelům v ucelené podobě. K tomuto účelu lze využít platformu .NET Framework, která přináší prostředí určené pro vývoj aplikací ve vysoce distribuovaném prostředí internetu a intranetu. Tato dizertační práce se zabývá problematikou přístupu ke sdíleným prostředkům v rámci distribuovaných systémů využívající platformu .NET. První část práce je věnována popisu základních principů distribuovaných systémů a technik platformy .NET, kterých lze užít pro implementaci těchto principů. Pro účely zpracování požadavků nejen v distribuovaných systémech mající obvykle asynchronní charakter bylo navrhnuto a realizováno univerzální rozhraní pro popis asynchronních operací rozšiřující standardní techniky platformy .NET. V rámci řešení problematiky přístupu ke sdíleným prostředkům byl navržen model pro přístup ke sdíleným prostředkům vycházející z principů objektově orientovaného programování spolu se základním algoritmem pro zamezení stavu uváznutí při využívání prostředků více procesy (vlákny) současně. Tento rozšiřitelný model byl úspěšně implementován a jeho funkčnost ověřena na základních scénářích přístupu ke sdíleným zdrojům. Implementovaný model umožňuje po prvotní definici prostředků s těmito prostředky následně pracovat jako s každými jinými objekty, kdy synchronizační mechanismy probíhají transparentně na pozadí.cs
dc.description.abstractWith the expansion of the Internet communication and related availability of increasing number of services built on different technologies, distributed systems represent a solution to integrate these network services and provide them to users in a coherent form. The .NET Framework which provides an environment for application development in a highly distributed environment of Internet and intranet can be used to achieve this goal. This PhD thesis deals with access to shared resources in the context of distributed systems using the .NET platform. The first part of the work is devoted to describing the basic principles of distributed systems and .NET platform techniques, which can be used for implementation of the principles. For the purposes of request processing having asynchronous nature not only in distributed systems a universal interface for the description of asynchronous operations was designed and implemented. The interface extends standard asynchronous techniques on the .NET platform. In order to address the issue of access to shared resources model was designed based on the principles of object-oriented programming, along with basic algorithm to avoid deadlock in the case of use resources by multiple processes (threads) simultaneously. This extendable model has been successfully implemented and its functionality verified in basic scenarios of access to shared resources. After the definition of resources and their dependencies the implemented model allows working with resources as with any other objects on .NET platform. The synchronization processes proceed transparently in background.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdistribuované systémycs
dc.subject.NET Frameworkcs
dc.subjectsdílení a alokace prostředkůcs
dc.subjectasynchronní rozhranícs
dc.subjectgenerování IL kóducs
dc.subjectaspektově orientované programovánícs
dc.subjectdistributed systemsen
dc.subject.NET Frameworken
dc.subjectresource sharing and allocationen
dc.subjectasynchronous interfaceen
dc.subjectruntime IL code generationen
dc.subjectaspect-oriented programmingen
dc.titleDistribuované systémy na platformě .NET Frameworkcs
dc.title.alternativeDistributed Systems on the .NET Framework Platformen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-11-16cs
dcterms.modified2009-11-19-08:56:49cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid23198en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 22:56:26en
sync.item.modts2019.05.18 06:03:48en
dc.contributor.refereeMakáň, Floriancs
dc.contributor.refereeCvrk, Lubomírcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record