Show simple item record

Office building

dc.contributor.advisorBajer, Miroslavcs
dc.contributor.authorZávacká, Petracs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:27:19Z
dc.date.available2018-10-21T16:27:19Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationZÁVACKÁ, P. Administrativní budova [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.cs
dc.identifier.other75941cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/29616
dc.description.abstractCílem diplomové práce je návrh nosné ocelové konstrukce se spřaženými ocelobetonovými prvky ve vodorovném směru objektu administrativní budovy. Diplomová práce obsahuje návrh administrativní budovy s parkovacím domem, které jsou vzájemně propojeny. Administrativní budova má 8 podlaží, parkovací dům s propojovací částí má 4 podlaží. Výška podlaží ve všech objektech v 1.NP je 3,5m. Od 2.NP činí konstrukční výška podlaží 3m. Administrativní budova je obdélníkového tvaru o rozměrech 36 x 48 m. Parkovací dům je obdobného tvaru s rozměry 30 x 54 m. Obě budovy svírají úhel 33°. Výška administrativní budovy nad terénem 26,475m. Výška parkovací budovy s propojovací částí nad terénem 12,795m. Konstrukce je tvořena kloubově uloženými průvlaky na sloup. Spřažený průřez je uložen kloubově na průvlak. Konstrukce obou objektů je ztužena svislými stěnovými ztužidly v příčném i podélném směru. Střechy objektů jsou porůzné pro stanovené období. V administrativní budově se nachází atrium o rozměrech 12 x 24m. Zastřešení atria je provedeno pomocí ocelové konstrukce se skleněnými tabulemi. Opláštění objektu bude tvořit prosklená fasáda.cs
dc.description.abstractThe final product of my thesis is a design of a bearing steel construction with conjugated concrete-steel elements horizontally attached to an administrative building. The thesis contains a desing of an administrative building with a parking garage which are connected. The administrative building has 8 floors and the parking garage with the connecting part has 4 floors. The height of the floor in all objects is 3,5m in 1.NP. From 2.NP up each floor has a height of 3m. The administrative building has a rectangular shape with dimensions of 36 x 48 m. The parking garage is of similar shape with dimensions of 30 x 54 m. Both buidlings are joined in an angle of 33 deg. The height of the administrative building above ground is 26, 475m. The height of the parking garage above the ground with the connecting part is 12,795m. The structure is made up of articulated beams stored in the column. Composite cross section is stored on girder hinge. The design of both objects is stiffened by vertical wall braces the transverse and longitudinal directions. Roofs are a mixture of objects for a specified period. The office building is located atrium measuring 12 x 24m. Atrium roofing is made by steel structure with glass panes. Cladding will consist of building glass facade.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOcelová konstrukcecs
dc.subjectspřažená konstrukcecs
dc.subjectadministrativní budovacs
dc.subjectrámcs
dc.subjectstropnicecs
dc.subjectprůvlakcs
dc.subjectsteel constructionen
dc.subjectcomposite structureen
dc.subjectoffice buildingen
dc.subjectframeen
dc.subjectjoisten
dc.subjectgirderen
dc.titleAdministrativní budovacs
dc.title.alternativeOffice buildingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-01-30cs
dcterms.modified2014-03-17-08:31:16cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid75941en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:42:41en
sync.item.modts2019.05.18 02:24:02en
dc.contributor.refereeBarnat, Jancs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record