Show simple item record

Surveying and Creation of 3D Model for Hydro Technical Project

dc.contributor.advisorHanzl, Vlastimilcs
dc.contributor.authorBárta, Františekcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:27:20Z
dc.date.available2018-10-21T16:27:20Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationBÁRTA, F. Zaměření a tvorba 3D modelu pro hydrotechnický projekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.cs
dc.identifier.other75519cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/29663
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na problematiku tvorby digitálního modelu terénu. Cílem práce je přiblížit řešení zahraniční zakázky od sběru dat po tvorbu a vizualizaci digitálního modelu terénu dané lokality. Pro modelování je použit software AutoCAD Civil 3D 2013. Hlavní výstupy práce jsou výpočty kubatur zátopy, vrstevnicový plán území hráze, digitální model a jeho vizualizace.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the issues of digital terrain model creation. It aims to explain the solution of an international contract, starting from gathering the data and finishing with the creation and visualization of the digital terrain model of the given location. The software AutoCAD Civil 3D 2013 is used for modeling. Main outcomes of the thesis are volume calculation of flood line, contoured map of the dam area, the digital model and its visualization.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDigitální model terénu AutoCAD Civil 3D 2013 Triangulovaný povrch – TIN Výpočet kubatur Vizualizacecs
dc.subjectDigital terrain model AutoCAD Civil 3D 2013 Triangulated irregular network Volume calculation Visualizationen
dc.titleZaměření a tvorba 3D modelu pro hydrotechnický projektcs
dc.title.alternativeSurveying and Creation of 3D Model for Hydro Technical Projecten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-11cs
dcterms.modified2014-03-17-08:30:34cs
thesis.disciplineGeodézie a kartografiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodéziecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid75519en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:18:39en
sync.item.modts2020.03.31 15:32:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeForal, Jakubcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programGeodézie a kartografiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record