Show simple item record

Unsupervised learning

dc.contributor.advisorHonzík, Petrcs
dc.contributor.authorKončinský, Petrcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:19:05Z
dc.date.available2019-05-17T14:19:05Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationKONČINSKÝ, P. Učení bez učitele [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other13699cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2972
dc.description.abstractCílem zadání této práce bylo, seznámit se a prozkoumat problematiku učení bez učitele. Učení bez učitele se využívá pro sledování dat, kdy nejsou poskytována data od učitele, tj. chybí trénovací množina. Data, která se sledují, se vysvětlují pomocí matematických modelů-statistický přístup, deterministický přístup. Nejprve je nutné se zaměřit na nejdůležitější části tématu učení bez učitele. Jednou z nejpodstatnějších častí, jíž se celý projekt zabývá, je shluková analýza. Konečným výsledkem podrobného zkoumání a rozebrání shlukové analýzy je jednoduchý program realizovaný v jazyce C ++. Podstatou analýzy je popis práce s jednotlivými proměnnými, s nimiž jsou prováděny různé matematické operace. Metriky jsou jednou z podstatných částí shlukové analýzy. Zde jsou řešeny vzájemné podobnosti mezi objekty a počítání jejich vzájemné vzdálenosti pro další shluky. Opomíjeny nemohou být ani další metody patřící do učení bez učitele. Další neméně významnou analýzou je analýza hlavní komponent nebo faktorová analýza. Snahou projektu bylo vytvořit průřez metodami, které se podílejí na strojovém učení, v našem případě u učení bez učitele.cs
dc.description.abstractThe aim of the (diploma) thesis was to identify problems of unsupervised learning. At first I focus on the most essential parts of unsupervised learning. One of the most fundamental parts, on which the project is focused on, is cluster analysis. I give a detailed description of cluster analysis and the final product is a single program which was programmed in C++ language. At analysis I describe tasks with particular variables which I use to run various mathematical operations. At metrics which belong to the most important part of cluster analysis I am concerned with mutual similarity relations between objects and I compute their inter-cluster distances for other clusters. Furthermore, I do not omit other methods belonging to unsupervised learning, principal components analysis and factor analysis are not less important. In my project I attempted to do a survey of methods which are involved in machine learning, in our case in unsupervised learning.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectUčení bez učitele Shluková analýza Faktorová analýza Analýza hlavní komponentcs
dc.subjectUnsupervised Learning Cluster analysis Factor analysis Principal components analysisen
dc.titleUčení bez učitelecs
dc.title.alternativeUnsupervised learningen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-18cs
dcterms.modified2008-08-26-16:35:07cs
thesis.disciplineAutomatizační a měřicí technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid13699en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 06:20:55en
sync.item.modts2020.04.01 03:45:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeSáblík, Václavcs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeplk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek, Dr. (předseda) doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Čejka, CSc. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen) doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky práce. Student zodpověděl otázky oponenta s výhradami. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record