Show simple item record

Multifunctional Centre of Civil Activities

dc.contributor.advisorHubáčková, Blaženacs
dc.contributor.authorNovák, Pavelcs
dc.date.accessioned2018-10-22T01:31:42Z
dc.date.available2018-10-22T01:31:42Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationNOVÁK, P. Polyfunkční centrum občanských aktivit [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.cs
dc.identifier.other75677cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/29765
dc.description.abstractV diplomové práci je řešena rekonstrukce areálu vojenských autodílen budovaných v polovině 20. století. Areál se nachází v Brně v blízkosti Mírového náměstí, Lerchova 915/62, Brno-Stránice, 602 00 Brno. Plocha pozemku areálu je 5384,25 m2. Rekonstrukce se týká dvou samostatně stojících jednopodlažních objektů, objekt u ulice Lerchova a objekt u ulice Údolní. Cílem práce je v maximální možné míře využít kvalitní stávající nosnou konstrukci, jež je kombinací vnitřního železobetonového skeletu a vnějšího zděného pláště. Práce je rozdělena na souhrnné dispoziční řešení obou objektů a dílčí podrobné řešení projektu pro realizaci stavby na objekt u ulice Lerchova. Rekonstrukce objektu řeší zcela změnu dispozičního pojetí a zejména architektonického ztvárnění. Z hlediska architektury širších vztahů je brán ohled na stávající zástavbu, které se celkové ztvárnění snaží podobat. Objekt u ulice Lerchova je nepodsklepený jednopodlažní, zastavěná plocha je 620,5m2. Rekonstrukce řeší nadstavbu jednoho podlaží, zhotovení nové sedlové střechy a vybudování ochozu, který umožní propojení obou objektů. Revitalizace areálu vyplívá z požadavků veřejnosti a řeší široké využití prostorů venkovních i vnitřních v maximální míře. Je zejména kladen důraz na podpoření volnočasových aktivit nejen veřejnosti, ale zejména mládeže a podpora výchovy, duševní i tělesné, vzdělání a poradenství. Nelze opomenout snadné využití většiny prostor areálu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.cs
dc.description.abstractThe masters thesis dealt with reconstruction of the complex military garages built in the mid 20th century. The site is located in Brno, close to Peace Square, Lerchova 915/62, Brno-Stránice, 602 00 Brno. Area of land area is 5,384.25 square meters. Reconstruction involves two detached single-storey buildings, the street Lerchova object and the object at the Valley Street. The goal is the maximum possible use of existing quality substructure, which is a combination of internal reinforced concrete frame and brick outer shell. The work is divided into a comprehensive layout of both buildings and detailed sub-project for the construction project on a subject at street Lerchova. Reconstruction of the resolves completely change the layout and especially the concept of architectural design. In terms of architecture, wider relations into account the existing development, which tries to resemble the representation. The building is at street Lerchova basement one floor, built up area is 620.5 square meters. Reconstruction of superstructure solves one floor, making new pitched roof and building a walkway that allows connection between the two objects. Revitalization is due on the requirements of the public and addresses the widespread use of indoor and outdoor spaces as much as possible. It is particularly emphasized promote leisure activities not only public, but especially young people and support for education, mental and physical, education and counseling. We can not forget easily to most complex space by persons with limited mobility.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRekonstrukcecs
dc.subjectnadstavbacs
dc.subjectželezobetonový skeletcs
dc.subjectobvodový plášťcs
dc.subjectvazníkové zastřešenícs
dc.subjectdispoziční řešenícs
dc.subjectanglický dvorekcs
dc.subjectsanace.cs
dc.subjectReconstructionen
dc.subjectsuperstructureen
dc.subjectreinforced concrete frameen
dc.subjectcladdingen
dc.subjectroof trussen
dc.subjectthe layouten
dc.subjectthe English yarden
dc.subjectremediation.en
dc.titlePolyfunkční centrum občanských aktivitcs
dc.title.alternativeMultifunctional Centre of Civil Activitiesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-01-28cs
dcterms.modified2014-03-17-08:30:50cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid75677en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:43:18en
sync.item.modts2019.05.18 09:16:37en
dc.contributor.refereeHubáček, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record