Zobrazit minimální záznam

The Reconstruction and New Making Use of the Chateau in Moravský Krumlov

dc.contributor.advisorVojtová, Leacs
dc.contributor.authorNováková, Adelacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:29:00Z
dc.date.available2018-10-21T16:29:00Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationNOVÁKOVÁ, A. Obnova a nové využití zámku v Moravském Krumlově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.cs
dc.identifier.other75789cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/29779
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je architektonická studie nového využití zámku Moravský Krumlov. Objekt zámku bude nově sloužit jako hotel, bude zde umístěn kongresový a koncertní sál, kavárna, restaurace, administrativní zázemí, 2 prostory k pronájmu, v suterénu bude vinárna, stávající prostory galerie budou zachovány pro účely prezentace uměleckých děl a výtvarná sympozia. Objekt bývalých koníren bude využit pro fitness studio, tělocvičny, bowlingovou hernu, jako místo pro relaxaci a sportovní vyžití. Pod hlavním nádvořím, v prostoru mezi zámkem a konírnami, bude umístěno 2-poschoďové podzemní parkoviště přístupné rampou z ulice Zámecká. Nový záměr ctí, respektuje a snaží se co nejlépe využít původní, historické, architektonicko-technické zákonitosti zámku a zasahuje do nich jen minimálně.cs
dc.description.abstractThe theme of my dissertation is to create the architectural study of a new utilization of the Chateau Moravský Krumlov. The Chateau will be newly used as a Hotel, there will be placed a congress and concert Hall, Cafe, Restaurant, offices, 2 room for rent, Wine bar in the basement, exixting Gallery space will be maintained for presentation of artworks and art symposiums. Object of a former chateau Stables will be used as a Fitness studio, Gyms, a Bowling room, as a place for relaxing and sports activities. Under the main courtyard, in the area between the Chateau and Stables, the two-story underground parking will be placed, and will be accessible from the street Zámecká. The new utilization honor, respect and tries to sensitively use original, historical, architectural and technical relations of the Chateau and intervene in them only minimally.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectarchitektonická studiecs
dc.subjectzámek Moravský Krumlovcs
dc.subjectnávrh nového využitícs
dc.subjectgaleriecs
dc.subjecthotelcs
dc.subjectkongresový a koncertní sálcs
dc.subjectrestauracecs
dc.subjectkavárnacs
dc.subjectvinárnacs
dc.subjectzámecké konírnycs
dc.subjecttělocvičnycs
dc.subjectpodzemní parkovištěcs
dc.subjectarchitectural studyen
dc.subjectChateau Moravský Krumloven
dc.subjectdesign of a new utilizationen
dc.subjectGalleryen
dc.subjectHotelen
dc.subjectcongress and concert Hallen
dc.subjectRestauranten
dc.subjectCafeen
dc.subjectWine baren
dc.subjectchateau Stablesen
dc.subjectGymsen
dc.subjectunderground parkingen
dc.titleObnova a nové využití zámku v Moravském Krumlověcs
dc.title.alternativeThe Reconstruction and New Making Use of the Chateau in Moravský Krumloven
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-04cs
dcterms.modified2014-03-17-08:31:01cs
thesis.disciplineArchitektura a rozvoj sídelcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. ÚSTAV ARCHITEKTURYcs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid75789en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2018.10.21 20:28:50en
sync.item.modts2018.10.21 17:41:04en
dc.contributor.refereeČKA, Petr Keith, autorizovaný architektcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam