Show simple item record

ECG signal generator

dc.contributor.advisorHarabiš, Vratislavcs
dc.contributor.authorŠtohanzlová, Petracs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:21:17Z
dc.date.available2019-05-17T14:21:17Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationŠTOHANZLOVÁ, P. Generátor EKG signálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other22053cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2984
dc.description.abstractTato práce se zabývá vznikem EKG signálu a možnostmi, jak jej generovat pomocí prostředí programu LabVIEW. Na základě prostudovaných metod popisu signálu byla vybrána metoda využívající podobnosti jednotlivých úseků EKG křivky se sinusovým resp. trojúhelníkovým vzorem. Tato metoda byla následně implementována do prostředí LabVIEW. Vytvořený virtuální přístroj generuje EKG signál se zadanou tepovou frekvencí a nastavitelnou výchylkou jednotlivých vln a kmitů. Také je možné zvolit jeden z 12-ti standardních svodů, realizovat několik druhů poruch srdeční činnosti a k signálu mohou být přidána různá rušení. Generovaný signál lze v reálném čase vysílat na výstup měřicí karty nebo ukládat do textového souboru v zadaném formátu.cs
dc.description.abstractThis work deals with the generation of ECG signal and options how to generate it using the LabVIEW program. On the basis of the studied methods of describing signal was chosen method making use of the similarity of the sections of ECG curve and the sinus respectively triangular pattern. This method was subsequently implemented in the LabVIEW environment. Created virtual instrument generates ECG signal in given heart rate and adjustable amplitude of waves. It is also possible to choose between 12 standard leads, to realize several failures of cardiac activity and various disturbance signals can be added to the signal. Signal can be sent to output or saved as a text file in real time in the specified format.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEKGcs
dc.subjectLabVIEWcs
dc.subjectgenerování signálucs
dc.subjectsvodové systémycs
dc.subjectvirtuální přístrojcs
dc.subjectporuchy srdeční činnostics
dc.subjectrušivé signálycs
dc.subjectpohybové artefaktycs
dc.subjectECGen
dc.subjectLabVIEWen
dc.subjectsignal generationen
dc.subjectlead systemsen
dc.subjectvirtual instrumenten
dc.subjectfailures of cardiac activityen
dc.subjectdisturbance signalsen
dc.subjectmotion artifactsen
dc.titleGenerátor EKG signálucs
dc.title.alternativeECG signal generatoren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-16cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:10cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid22053en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:57:55en
sync.item.modts2021.11.12 12:17:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeSekora, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Stanislav Hanus, CSc. (předseda) doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Vladimír Šebesta, CSc. (člen) Ing. Petr Vágner, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Rozman, CSc. (člen) prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record