Show simple item record

Acoustic microclimate non-manufacturing buildings

dc.contributor.advisorRubina, Alešcs
dc.contributor.authorJelínek, Ondřejcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:06:39Z
dc.date.available2018-10-21T20:06:39Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationJELÍNEK, O. Akustické mikroklima nevýrobních objektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.cs
dc.identifier.other76004cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/29964
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na působení akustického mikroklima v nevýrobních objektech na člověka. V rámci zpracování tématu byla provedena měření hladin akustického tlaku v skutečných objektech a zpracovány protokoly dle metodiky dané platnými normovými a právními předpisy. V části analýza tématu se zabývám aktuálními způsoby útlumu hluku ve vzduchotechnice a vliv aerodynamického hluku. Část aplikace na reálném objektu se zabývá posouzením stávajícího stavu a návrhem opatření pro zlepšení akustických poměrů v laboratořích v centru výzkumu v Brně. Tato část zahrnuje popis zařízení a vypracování dvou variant řešení s jejich posouzením.cs
dc.description.abstractThis master´s thesis focuses on effect of acoustic microclimate in non-production buildings to human. Within elaboration this topic was made measurment acoustic power level and created protocols by valid technical standards and law. I dedicate to damping noise and aerodynamic noise in airconditioning in part topic analysis. The part aplication on real object deal with assessment current status and draft measure for improve acoustic ratio in laboratories in center of research located in Brno. That includes describe of air-cndition unit and development two variants and their rating.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEkvivalentní hladina akustického tlakucs
dc.subjectdenní expozice hlukucs
dc.subjectnejistota měřenícs
dc.subjectakustický výkoncs
dc.subjectaerodynamický hlukcs
dc.subjectútlum hlukucs
dc.subjectvzduchotechnická jednotkacs
dc.subjecttlumiče hlukucs
dc.subjectEquivalent level of acoustic pressureen
dc.subjectdaily noise expositionen
dc.subjectuncertainty of measurmenten
dc.subjectacoustic poweren
dc.subjectaerodynamic noiseen
dc.subjectnoise reductionen
dc.subjectair conditioning uniten
dc.subjectabsorbtion-type silenceren
dc.titleAkustické mikroklima nevýrobních objektůcs
dc.title.alternativeAcoustic microclimate non-manufacturing buildingsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-01-31cs
dcterms.modified2014-03-17-08:31:22cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budovcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid76004en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 02:32:00en
sync.item.modts2020.03.31 00:26:02en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeAndrys, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record