Zobrazit minimální záznam

Analysis of Real Estate Prices in Selected Regions of the Czech Republic

dc.contributor.advisorHanák, Tomášcs
dc.contributor.authorKoudelková, Michaelacs
dc.date.accessioned2018-10-29T09:39:28Z
dc.date.available2018-10-29T09:39:28Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationKOUDELKOVÁ, M. Analýza cen nemovitostí ve vybraných regionech České republiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.cs
dc.identifier.other76084cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/29967
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá stanovením faktorů, které ovlivňují cenu nemovitostí. Teoretická část je zaměřena na základní pojmy, týkající se trhu nemovitostí, dále na metody oceňování nemovitostí a ceny používané k ocenění, výčet a popis faktorů, které ovlivňují cenu nemovitostí a v poslední části je popis měst, kterých se analýza týká. V praktické části je pak analyzování a vyhodnocení vybraných faktorů na cenu nemovitostí. Za sledované nemovitosti byly vybrány byty 3+1 o velikosti 65-75m2.cs
dc.description.abstractThe master thesis deals with the determination of factors that affect the price of real estate. The theoretical part focuses on the basic concepts related to the real estate market, as well as the methods of real estate valuation and prices used in the valuation, enumeration and description of the factors that affect the price of real estate and in the last part of the description of the towns, which the analysis applies. In the practical part is the analysis and evalution of selected factors on the price of real estate. During the monitored properties were selected apartments 3 +1, 65 to 75 m2.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNemovitostcs
dc.subjectcena a hodnotacs
dc.subjectfaktory ovlivňující cenu nemovitostí.cs
dc.subjectReal estateen
dc.subjectprice and valueen
dc.subjectfactors affecting the price of real estate.en
dc.titleAnalýza cen nemovitostí ve vybraných regionech České republikycs
dc.title.alternativeAnalysis of Real Estate Prices in Selected Regions of the Czech Republicen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-01-30cs
dcterms.modified2014-03-17-08:31:31cs
thesis.disciplineManagement stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid76084en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2018.11.02 04:52:35en
sync.item.modts2018.10.22 17:04:36en
dc.contributor.refereeFuchs, Davidcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam