Show simple item record

The heavy metal contamination of selected sites in Ostrava

dc.contributor.advisorDoležalová Weissmannová, Helenacs
dc.contributor.authorMihočová, Silviecs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:34:50Z
dc.date.available2018-10-21T16:34:50Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationMIHOČOVÁ, S. Kontaminace vybraných lokalit Ostravy těžkými kovy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.cs
dc.identifier.other33122cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/3021
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na posouzení kontaminace nezemědělských půd vybraných lokalit města Ostravy rizikovými kovy. Výběr lokalit byl vztažen na stacionární zdroj znečištění REZZO 1. Celkem bylo odebráno 36 vzorků z12 lokalit třech časových úseků v rozmezí července 2010 do března 2011 s tím, že každý odběr reprezentoval jiný časový úsek s charakteristickými emisními podmínkami. Z rizikových kovů byly stanoveny rtuť, kadmium, olovo, měď a chrom, které byly stanovovány metodami atomové absorpční spektrometrie (F AAS, ET AAS, AMA 254). Byl prokázán vliv vzdálenosti lokalit od stacionárního zdroje znečištění REZZO 1 na míře kontaminace půdy vybranými kovy.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on the assessment of contamination of non-agricultural soils of selected locations in Ostrava of hazardous metals. Selection of locations was based on the stationary pollution source REZZO1. Total 36 collected samples from 12 locations in three times periods between July 2010 and March 2011 that each collection represented a different time period for characteristic emissions conditions. The risk of metals mercury, cadmium, lead, copper and chromium were determined by atomic absorption spectrometry (F AAS, ET AAS, AMA 254).The influence of the distance of locations from stationary sources of REZZO1 on the extent of soil contamination by selected metals was confirmed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOstravacs
dc.subjectkontaminace půdycs
dc.subjectrizikové kovycs
dc.subjectREZZO1cs
dc.subjectHgcs
dc.subjectCdcs
dc.subjectPbcs
dc.subjectCucs
dc.subjectCrcs
dc.subjectAMA 254cs
dc.subjectF AAScs
dc.subjectETA AAScs
dc.subjectOstravaen
dc.subjectsoil contaminationen
dc.subjecthazardous metalsen
dc.subjectREZZO 1en
dc.subjectHgen
dc.subjectCden
dc.subjectPben
dc.subjectCuen
dc.subjectCren
dc.subjectAMA 254en
dc.subjectFAASen
dc.subjectET AASen
dc.titleKontaminace vybraných lokalit Ostravy těžkými kovycs
dc.title.alternativeThe heavy metal contamination of selected sites in Ostravaen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-06cs
dcterms.modified2011-06-24-10:45:10cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid33122en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:26:39en
sync.item.modts2019.05.18 04:50:54en
dc.contributor.refereePavlovský, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record