Show simple item record

Assessment of aroma active compounds in elderberries

dc.contributor.advisorVítová, Evacs
dc.contributor.authorKolibačová, Silviecs
dc.date.accessioned2015-07-13T19:21:54Z
dc.date.available2015-07-13T19:21:54Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationKOLIBAČOVÁ, S. Stanovení aromaticky aktivních látek bezu černého [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.cs
dc.identifier.other33123cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/3024
dc.description.abstractCílem této diplomové práce bylo stanovit aromaticky aktivní látky v různých odrůdách bezu černého (Sambucus nigra L.) a v bezových šťávách, které byly namíchány v různých poměrech se šťávou hroznovou. Následně byla provedena senzorická analýza těchto šťáv se zaměřením na jejich chutnost. Teoretická část se zabývá popisem bezu černého, jeho výskytem, složením a využitím jak v domácím, tak v průmyslovém zpracování, a také popisem aromaticky aktivních látek, které byly již dříve v bezu identifikovány různými autory. V experimentální části byly identifikovány a kvantifikovány aromaticky aktivní látky v sedmi vybraných odrůdách bezu. K jejich izolaci byla použita metoda Solid Phase Microextraction a následná analýza byla provedena plynovou chromatografií. V plodech bezu černého bylo celkem identifikováno 39 aromaticky aktivních látek, z toho 15 alkoholů, 11 aldehydů, 7 ketonů, 5 esterů a 1 kyselina. Ve šťávách bezu bylo celkem identifikováno 45 aromaticky aktivních látek, z toho 19 alkoholů, 8 aldehydů, 5 ketonů, 7 esterů a 6 kyselin. Senzorická analýza bezových šťáv byla provedena pomocí pořadového testu a hodnocením pomocí stupnic.cs
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis was to determine the aroma active compounds in different varieties of black elderberry (Sambucus nigra L.) and in elder juices that were mixed in different proportions with grape juice. The sensory analysis of these juices was subsequently performed with focusing on their tastiness. The theoretical part deals with the description of the black elderberry, its occurrence, composition and use at home and in industrial processing, as well as a description of aroma active compounds, which have been previously identified in elder by various authors. In the experimental part aroma active substances were identified and quantified in seven selected varieties of elder. Solid Phase Microextraction method was used for their isolation and subsequent analysis was performed by gas chromatography. 39 aroma active compounds were identified totally in fruits of the black elderberry, of which 15 alcohols, 11 aldehydes, 7 ketones, 5 esters and 1 acid. 45 aroma active compounds were identified totally in elderberry juices, of which 19 alcohols, 8 aldehydes, 5 ketones, 7 esters and 6 acids. The sensory analysis of elder juices was performed using ranking test and evaluation using the scales.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectaromatické látkycs
dc.subjectbez černýcs
dc.subjectSPME-GCcs
dc.subjectsenzorická analýzacs
dc.subjectaroma compoundsen
dc.subjectelder-berriesen
dc.subjectSPME-GCen
dc.subjectsensory analysisen
dc.titleStanovení aromaticky aktivních látek bezu černéhocs
dc.title.alternativeAssessment of aroma active compounds in elderberriesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-01-25cs
dcterms.extent4.37 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2012-02-06-14:37:47cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid33123en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.27 12:41:27en
sync.item.modts2019.06.27 12:13:02en
dc.contributor.refereeÜrgeová,, Evacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record