Show simple item record

Design of system soil and water conservation measures in Lhotecký stream catchment area

dc.contributor.advisorDumbrovský, Miroslavcs
dc.contributor.authorPospíšil, Jancs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:41:33Z
dc.date.available2019-05-17T06:41:33Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationPOSPÍŠIL, J. Návrh přírodě blízkých protipovodňových opatření v povodí Lhoteckého potoka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.cs
dc.identifier.other76533cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/30304
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je návrh komplexních protipovodňových opatření v povodí Lhoteckého potoka na území obce Nová Lhota, která se již několik let potýká s problémem vnikající vody do intravilánu během vydatnějších srážek. Na základě této práce byla vyhotovena studie řešící otázku povodní v obci, v menší míře také erozní ohroženost a v neposlední řadě také zvýšení ekologické stability krajiny v okolí. Pro analýzu stávající situace bylo využito digitálních mapových podkladů v systému GIS a následná aplikace vypočtených hodnot do modelu DESQ. Prostřednictvím standardních vztahů pro dimenzování byl vytvořen návrh komplexní ochrany obce. Tento návrh bude v budoucnu sloužit jako podklad pro komplexní pozemkovou úpravu.cs
dc.description.abstractThe subject of the Master´s thesis is to design comprehensive flood control measures in the catchment Lhotecký stream in the built up areas of Nová Lhota village, who for several years struggling with the problem of water entering into the urban area during heavy rainfall. On the basis of this Master´s thesis, was created study of resolving the issue of flooding in the village, to a lesser extent, soil erosion and not least improve the ecological stability of the landscape around. For the analysis of the current situation was used digital maps in the GIS and subsequent application of the calculated values to the model DesQ. Through the standard formulas for dimensioning was created for a comprehensive protection of the village. This proposal will in the future serve as a basis for comprehensive land consolidation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectProtipovodňová opatření Eroze půdy Povrchový odtok GIScs
dc.subjectFlood measures Soil erosion Surface runoff GISen
dc.titleNávrh přírodě blízkých protipovodňových opatření v povodí Lhoteckého potokacs
dc.title.alternativeDesign of system soil and water conservation measures in Lhotecký stream catchment areaen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-02-04cs
dcterms.modified2014-03-17-10:53:08cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajinycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid76533en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:46:30en
sync.item.modts2019.05.18 23:51:03en
dc.contributor.refereeRučková Sala, Aleksandracs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record