Show simple item record

Roof of the swimming pool

dc.contributor.advisorStráský, Jiřícs
dc.contributor.authorPelikán, Adamcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:41:37Z
dc.date.available2019-05-17T06:41:37Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationPELIKÁN, A. Střecha plaveckého stadionu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.cs
dc.identifier.other76424cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/30375
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce se zabývá návrhem střešní konstrukce nad daným půdorysem plaveckého stadionu. Jsou vypracována a zhodnocena tři řešení - betonový oblouk s táhlem, ocelová příhradová deska a betonová předpjatá membrána. Jedno vybrané řešení - membránové zastřešení z předpjatého betonu - je dále rozpracováno. Na počátku bylo vypracováno několik návrhů geometrie respektující nároky na daný typ konstrukce. V rámci statického výpočtu byl vytvořen parametrický matematický model ve formě makra v jazyce APDL pro software Ansys 12.1. Poté byly jednotlivé parametry membrány (počáteční stav lan, úroveň předpětí, dimenze membrány i obvodového rámu, atd.) odladěny tak, aby návrh membrány vyhověl posudkům na mezní stav únosnosti i použitelnosti. Následně byly posouzeny další vybrané části nosné konstrukce. Na základě navržené geometrie a jednotlivých posudků byly vypracovýny výkresy konstrukce a dimenzovaných částí. Na závěr byl vypracován 3D model konstrukce v grafickém softwaru Rhinoceros, z kterého byly následně vyrenderovány vizualizace konstrukce v jednotlivých fázích výstavby a po dokončení.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is about designing the structure of roof of swimming stadium. Three solutions are created - concrete arc with tie, steel truss slab and concrete pretensioned membrane. One choosed solution - concrete pretensioned membrane - is afterwards developed. In the beginning there are several designs of geometry fulfilling the requirements for given type of structure being created. In part of static calculation, the parametrical mathematical model in form of macro in APDL language for Ansys software has been created. Afterwards all the parameters (initial state of cables, level of pretension, dimensions of membrane and peripheral frame, etc.) has been optimized in order to the membrane be fulfilling criterias for ultimate limit state and serviceability limit state. Afterwards other selected parts of structure has been checked. On basis of designed geometry and design checks in static calculation the drawings of conctruction and designed parts has been created. In the end, the 3D model of the structure has been created in graphical software Rhinoceros. Then visualizations of structure in concstruction stages and after completion has been rendered.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmembránacs
dc.subjectlanocs
dc.subjectvisutá konstrukcecs
dc.subjectparabolický obloukcs
dc.subjectdodatečně předpjatý betoncs
dc.subjectpředpínací lanacs
dc.subjectmonostrandcs
dc.subjectpočáteční stavcs
dc.subjectgeometricky nelineární výpočetcs
dc.subjectfázovaná výstavbacs
dc.subjectAnsyscs
dc.subjectRhinoceroscs
dc.subjectplavecký stadioncs
dc.subjectmembraneen
dc.subjectcableen
dc.subjectsuspension structureen
dc.subjectparabolic arcen
dc.subjectpost-tensioned concreteen
dc.subjectpost-tensioning cablesen
dc.subjectmonostranden
dc.subjectinitial stateen
dc.subjectgemetrically nonlinear calculationen
dc.subjectconstruction stagesen
dc.subjectAnsysen
dc.subjectRhinocerosen
dc.subjectswimming stadiumen
dc.titleStřecha plaveckého stadionucs
dc.title.alternativeRoof of the swimming poolen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-02-05cs
dcterms.modified2014-03-17-10:52:56cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid76424en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:46:50en
sync.item.modts2019.05.19 02:09:05en
dc.contributor.refereeŠopík, Leonardcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record