Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorNový, Martincs
dc.contributor.authorNováková, Jolanacs
dc.date.accessioned2015-07-09T23:04:02Z
dc.date.available2015-07-09T23:04:02Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationNOVÁKOVÁ, J. Plánování stavební zakázky zhotovitelem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.cs
dc.identifier.other76602cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/30446
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá plánováním stavební zakázky z pohledu zhotovitele. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy projektového řízení. Dále jsou popsány metody a principy používané při řízení projektu výstavby stavebního celku. V praktické části jsou na konkrétním případě použité metody k časovému naplánování a průběhu výstavby a naplánování zdrojů potřebných k realizaci.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the planning of construction contracts from the perspective of a contractor. In the theoretical section, the basic concepts of project management are explained. Further, the methods and principles used in the management of the construction project of building a complex are described. The practical part contains a particular case where the methods are used to schedule a time during the course of construction and planning of the resources needed for implementation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectProjektcs
dc.subjectfáze projektucs
dc.subjectdodavatelcs
dc.subjectstrukturní pláncs
dc.subjectmatice odpovědnostícs
dc.subjectzařízení staveništěcs
dc.subjectGanttův diagramcs
dc.subjectsíťový grafcs
dc.subjectřízení projektůcs
dc.subjectplánování zdrojůcs
dc.subjectčasový pláncs
dc.subjectMS Projectcs
dc.subjectConteccs
dc.subjectKros Pluscs
dc.subjectProjecten
dc.subjectphase of the projecten
dc.subjectcontractoren
dc.subjectstructural planen
dc.subjectarray of responsibilityen
dc.subjectconstruction site installationen
dc.subjectGantt´s diagramen
dc.subjectthe network graphen
dc.subjectproject managementen
dc.subjectressource planningen
dc.subjecttime planen
dc.subjectthe MS Projecten
dc.subjectContecen
dc.subjectKros Plusen
dc.titlePlánování stavební zakázky zhotovitelemcs
dc.title.alternativePlanning of construction contracts by supplieren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-02-05cs
dcterms.extent1.86 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2014-03-17-10:53:15cs
thesis.disciplineManagement stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid76602en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2017.02.24 20:28:30en
sync.item.modts2015.06.22 21:17:13en
dc.contributor.refereeNovák, Tomášcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam