Show simple item record

The new building hall of production

dc.contributor.advisorBeneš, Petrcs
dc.contributor.authorVyskočil, Stanislavcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:41:47Z
dc.date.available2019-05-17T06:41:47Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationVYSKOČIL, S. Novostavba výrobní haly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.cs
dc.identifier.other76189cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/30479
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace nové výrobní haly ve Slapech u Tábora. Projekt a přílohy jsou zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a norem. Objekt je situován na parcele p.č. 104/12 katastrálního území Slapy u Tábora. Stavební objekt je situován do území určeného k výstavbě objektů pro výrobu a skladování. V blízkosti pozemku jsou vedeny inženýrské sítě. V objektu bude výrobní hala a zázemí firmy pro 2 až 4 zaměstnance. V horním patře se nachází byt majitele firmy. Objekt je dvoupodlažní o rozměrech 12,5x30,5 m na upraveném terénu. Nosný systém je navržen z keramických tvárnic. Objekt je zastřešen sedlovou střechou. Specializace je zpracována na téma „vytápění objektu“, tvoří samostatnou přílohu diplomové práce.cs
dc.description.abstractMaster´s thesis deals with the project documentation of the design of the new building hall of production. This hall is situated in Slapy at Tábor. Design and appendix´s were made by the present valid laws, goverment´s restrictions and standards. This object is placed in ground plot number 104/12, the land cadastre of Slapy at Tábor. The building object is designated for factory and storage area. Next to the building plot carry underground services. In the building object is factory hall and cloakroom for 2-4 employes. Director´s flat is in first floor. Building has two floors and floor plan 12,5 x 30,5 m on final grade. The carrying systém is from hollow building brick. The building has gable roof. Specialization is processed on „heating the building“ witch forms separate annex of Master´s thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectStavební objektcs
dc.subjectvýrobní halacs
dc.subjectstavební parcelacs
dc.subjectinženýrské sítěcs
dc.subjectupravený teréncs
dc.subjectnosný systémcs
dc.subjectkeramické dutinové tvárnicecs
dc.subjectsedlová střechacs
dc.subjectBuilding objecten
dc.subjectfactory hallen
dc.subjectground ploten
dc.subjectunderground servicesen
dc.subjectfinal gradeen
dc.subjectcarrying systémen
dc.subjecthollow building bricken
dc.subjectgable roofen
dc.titleNovostavba výrobní halycs
dc.title.alternativeThe new building hall of productionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-02-04cs
dcterms.modified2014-03-17-10:52:31cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid76189en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:47:25en
sync.item.modts2019.05.19 05:41:30en
dc.contributor.refereeSedlák, Radekcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record