Show simple item record

Analysis of Specific Cutting Forces for New Materials and CNC Machining

dc.contributor.advisorPíška, Miroslavcs
dc.contributor.authorFiala, Zdeněkcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:58:47Z
dc.date.available2019-04-03T22:58:47Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationFIALA, Z. Analýza měrných řezných sil pro nové obráběné materiály a CNC technologie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other69023cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/30777
dc.description.abstractDizertační práce je zaměřena na analýzu měrných řezných sil a doprovodných jevů při obrábění nových materiálů, kompozitních materiálů. Experimentální část práce je rozdělena na dvě hlavní kapitoly. V první kapitole je podrobně analyzován vývoj měrných řezných sil při změně řezných podmínek. Experimentální obrábění sklo-polyesterového a uhlíko-epoxidového kompozitního materiálu je popsáno pro případy nastavení vláken výztuže pod úhly 0 a 90 (tzn. orientace vláken ve směru a kolmo na směr posuvové rychlosti). Dále je popsán vliv opotřebení nástroje na změnu velikosti měrné řezné síly. V poslední části kapitoly je provedeno srovnání hodnot měrných řezných sil při obrábění frézovacími nástroji z SK, na nichž jsou naneseny rozličné typy povlaků. Druhá kapitola popisuje měření zvukových spekter obráběcího procesu, tvorbu zvukových map a hledání možných závislostí mezi dominantními frekvencemi zvukového spektra a měrnou řeznou silou, respektive VB opotřebením řezného nástroje. Tato měření jsou popsána pro případy obrábění oceli 15 260.7 a sklo-polyesterového kompozitního materiálu.cs
dc.description.abstractThis dissertation thesis is focused on the analysis of specific cutting forces and accompanying effects during machining of the new materials, composite materials. The experimental part is split up to two main chapters. In the first chapter, the development of specific cutting forces is analyzed in detail when cutting conditions are changing. The experimental machining of glass/polyester and carbon/epoxy composites is described for fibers orientations 0 a 90 (ie, the orientation of the fibers in the feed rate direction and perpendicular to the feed rate direction). The influence of the cutting tool flank wear on the specific cutting force is investigated further. The last section compares the values of specific cutting forces when machining with carbide milling tools deposited by different types of coating. The second chapter describes the measurement of sound spectrums generated by cutting process, sound maps creating and finding possible correlations between dominant frequencies of the sound and the specific cutting forces, or the cutting tool flank wear. The measurements are described for the cases of machining steel 15 260.7 and glass-polyester composite material.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMěrná řezná sílacs
dc.subjectkompozitcs
dc.subjectVB opotřebenícs
dc.subjectzvukové spektrumcs
dc.subjectdominantní frekvencecs
dc.subjectSpecific cutting forceen
dc.subjectcompositeen
dc.subjectflank wearen
dc.subjectsound spectrumen
dc.subjectdominant frequencyen
dc.titleAnalýza měrných řezných sil pro nové obráběné materiály a CNC technologiecs
dc.title.alternativeAnalysis of Specific Cutting Forces for New Materials and CNC Machiningen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-04-16cs
dcterms.modified2014-09-01-13:03:37cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid69023en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 06:35:14en
sync.item.modts2020.03.31 01:16:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeBach, Pavelcs
dc.contributor.refereePetrů,, Janacs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeedoc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Bach, CSc. (člen) Ing. et. Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. (člen) prof. Ing. Alexander Janáč, CSc. (člen) prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica, Ph.D. (člen) prof. Dr. Ing. Miroslav Neslušan (člen) prof. Ing. Jan Suchánek, CSc. (člen)cs
but.defenceDDP je velmi aktuální vzhledem k současnému prudkému nárůstu komerčního využití kompozitních materiálů v tradičních i netradičních aplikacích. Současně s dynamikou rozvoje těchto materiálů je třeba též získávat vědedky podložené informace o jejich vlastnostech, chování i možnostech obrábění. Autor práce shromáždil, experimentálně ověřil a podrobně vyhodnotil soubor teoretických poznatků, i výsledků provedených zkoušek, čímž významně přispěl k dalšímu vědeckému rozvoji technologie obrábění vláknově vyztužených kompozitů, i zefektivnění jejich obrábění na CNC strojích v praxi.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenská technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record