Now showing items 1-1 of 1

  • Model finančních toků v projektu 

    Zvejšková, Michaela
    Disertační práce je zaměřena do oblasti projektového řízení, jejímž cílem je zvolenou metodologií dosáhnout stanoveného hlavního cíle, tj. navrhnout model řízení finančních toků v projektu. Předpokladem splnění hlavního ...