Now showing items 1-2 of 2

  • Efektivnost marketingových činností ve strojírenství v České republice 

    Milichovský, František
    Dizertační práce je zaměřena na aktuální potřeby podnikové efektivnosti a výkonnosti v oblasti marketingových činností. V průmyslovém prostředí je předpokladem úspěchu splnění strategických marketingových cílů ve vazbě na ...
  • Tržní orientace a řízení vztahů k zákazníkům 

    Frejková, Daniela
    Disertační práce se zabývá tržní orientací (MO) a řízením vztahů k zákazníkům (CRM). MO i CRM jsou neustálým předmětem zájmu akademiků i praktiků, neboť jsou považovány za významné pro zajištění dlouhodobého úspěchu firem. ...