Now showing items 1-3 of 3

 • Hodnocení úrovně procesního řízení v produkčních systémech 

  Juřica, Pavel
  Oblast procesního řízení zastává stále zvyšující se význam ve fungování organizací a má pozitivní vliv na jejich úspěšnost. S ohledem na dynamicky se rozvíjející tržní prostředí je jeho neodmyslitelný význam také součástí ...
 • Měření environmentální, sociální, ekonomické a Corporate Governance výkonnosti podniku 

  Pavláková Dočekalová, Marie
  Cílem disertační práce je navrhnout a verifikovat model měření celkové výkonnosti podniku integrující environmentální, sociální, ekonomickou a Corporate Governance výkonnost podniku ve vybraném odvětví CZ – NACE. Model byl ...
 • Model finančních toků v projektu 

  Zvejšková, Michaela
  Disertační práce je zaměřena do oblasti projektového řízení, jejímž cílem je zvolenou metodologií dosáhnout stanoveného hlavního cíle, tj. navrhnout model řízení finančních toků v projektu. Předpokladem splnění hlavního ...