Show simple item record

Monitoring of the influence of using indigenous yeasts for wine production in the conditions of winery

dc.contributor.advisorVránová, Danacs
dc.contributor.authorBeníčková, Romanacs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:20:17Z
dc.date.available2018-10-21T20:20:17Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationBENÍČKOVÁ, R. Sledování vlivu použití autochtonní kvasinky při výrobě vína v podmínkách vinařství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2014.cs
dc.identifier.other72636cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/30860
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá identifikací kvasinek metodou RFLP-PCR. Cílem práce bylo identifikovat kvasinky přítomné ve víně odrůdy Veltlínské zelené v průběhu kvašení. Identifikace byla provedena amplifikací 5,8S-ITS úseků DNA polymerázovou řetězovou reakcí pomocí primerů ITS1 a ITS4. Namnožená DNA byla podrobena restrikční analýze pomocí restrikčních endonukleáz HaeIII, HinfI a HhaI. Restrikční analýzou pomocí určitého enzymu dojde k naštípání amplifikovaného úseku DNA na specifické fragmenty charakteristické pro daný druh kvasinek. Ve studovaném víně bylo potvrzeno dominantní postavení autochtonní kvasinky Saccharomyces cerevisiae v celém průběhu kvašení. Další identifikované kvasinky přítomné ve studovaném víně byly rodu Pichia. Druhou částí diplomové práce bylo rozšířit používanou databázi o charakterizaci 28 typových kvasinek použitím RFLP-PCR analýzy. K posouzení genetické podobnosti byl využit program BioNumerics, který zpracoval výsledky UPGMA analýzou shluků s využitím Jaccardových koeficientů.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with identification of yeasts by applying the RFLP-PCR method. Objective of the thesis was to identify the yeasts present in wine from Grüner Veltliner during fermentation. Identification was made by amplification of 5,8S-ITS sequences of DNA by the polymerase chain reaction with primers ITS1 and ITS4. Amplified DNA was submitted to the restriction analysis by restriction endonuclease HaeIII, HinfI and HhaI. By restriction analysis with a specific enzyme, the amplified DNA is chopped into the specific fragments which are characteristic for given kind of yeasts. In the analysed wine, the dominance of autochthonal yeast Saccharomyces cerevisiae was confirmed throughout fermentation. The other identified yeasts in the wine were of kind Pichia. The second part of the thesis was to expand the database by characterization of 28 type-yeasts, using RFLP-PCR analysis. To compare the genetic similarity, program BioNumerics was used, which processed the results of UPGMA cluster analysis using Jaccard´s coefficients.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKvasinkycs
dc.subjectidentifikacecs
dc.subjecttaxonomiecs
dc.subjectDNAcs
dc.subjectRFLP-PCR.cs
dc.subjectYeastsen
dc.subjectidentificationen
dc.subjecttaxonomyen
dc.subjectDNAen
dc.subjectRFLP-PCR.en
dc.titleSledování vlivu použití autochtonní kvasinky při výrobě vína v podmínkách vinařstvícs
dc.title.alternativeMonitoring of the influence of using indigenous yeasts for wine production in the conditions of wineryen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-03cs
dcterms.modified2014-06-05-11:29:25cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid72636en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:27:59en
sync.item.modts2019.05.18 05:57:58en
dc.contributor.refereeVadkertiová, Renatacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record