Show simple item record

Selected microbial processes in a bioreactor

dc.contributor.advisordoc.Ing.Martin Mandl, CSc.cs
dc.contributor.authorKlinková, Luciecs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:34:58Z
dc.date.available2018-10-21T16:34:58Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationKLINKOVÁ, L. Vybrané mikrobiální procesy v bioreaktoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2014.cs
dc.identifier.other72694cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/30899
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na monitorování průběhu mikrobiálních kultur v bioreaktoru a hodnocení bioprocesu. Je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá produkcí mutantní formy proteinu cryptogeinu kvasinkou Pichia pastoris. Teoretická část shrnuje poznatky o kvasince P. pastoris a její expresi. Dále se zabývá cryptogeinem, který vyvolává obranné reakce u rostlin. V Experimentální části byla vyprodukována mutantní forma cryptogeinu X24, u které byla stanovena koncentrace jednotlivých frakcí a schopnost přenosu sterolů. Druhá část této práce je zaměřena na aerobní a anaerobní oxidaci síry bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans. V teoretické části jsou shrnuty poznatky o bakterii A. ferrooxidans, jejím metabolismu a významu ATP pro metabolismus. V experimentální části byl tento bioproces monitorován pomocí pH, koncentrace biomasy, rychlosti oxidace síry a buněčného obsahu ATP.cs
dc.description.abstractThis thesis focuses on the study of the influence of selected parameters on the course of microbial cultivation and evaluation of bioprocess. It is divided into two parts. The first part deals with the production of mutant forms of the protein cryptogein yeast Pichia pastoris. The theoretical part summarizes the findings of the yeast P. pastoris and its expression. It also deals with cryptogein that induces defense reactions in plants. In the experimental part was produced mutant cryptogein X24, in which the concentration of each fraction and the ability to transfer sterols. The second part of this thesis is focused on aerobic and anaerobic oxidation of elemental sulfur by Acidithiobacillus ferrooxidans. In the theoretical section, our knowledge on A. ferrooxidans, its metabolism and the importance of ATP in cell metabolism was summarized. In the experimental part, the above bioprocess was monitored using pH, biomass concentration, the rate of oxidation of elemental sulfur the cellular ATP content.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPichia pastoriscs
dc.subjectmutantní proteincs
dc.subjectcryptogeincs
dc.subjectfermentacecs
dc.subjectAcidithiobacillus ferrooxidanscs
dc.subjectchemiluminiscencecs
dc.subjectATPcs
dc.subjectPichia pastorisen
dc.subjectmutant proteinen
dc.subjectcryptogeinen
dc.subjectfermentationen
dc.subjectAcidithiobacillus ferrooxidansen
dc.subjectchemiluminiscenceen
dc.subjectATPen
dc.titleVybrané mikrobiální procesy v bioreaktorucs
dc.title.alternativeSelected microbial processes in a bioreactoren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-03cs
dcterms.modified2015-06-05-08:46:40cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid72694en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 10:56:09en
sync.item.modts2020.03.31 09:09:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereedoc.RNDr.Petr Zbořil, CSc.cs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse: doc. Španová: Vysvětlete termín "mutant". prof. Márová: Jak se měřil transport sterolů ?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record