Show simple item record

Assessment of aroma active compounds in cultivars of apples

dc.contributor.advisorVítová, Evacs
dc.contributor.authorMahdalová, Martinacs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:20:19Z
dc.date.available2018-10-21T20:20:19Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationMAHDALOVÁ, M. Stanovení aromaticky aktivních látek v odrůdách jablek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2014.cs
dc.identifier.other67577cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/30905
dc.description.abstractCílem této diplomové práce bylo stanovit aromaticky aktivní látky a sledovat senzorickou kvalitu jablek. Teoretická část se zabývá popisem, složením a vlastnostmi jablek, také informuje o aromatických látkách, jejich stanovení a možnostech senzorického hodnocení jablek. Je zde popsána metoda stanovení aromaticky aktivních látek pomocí plynové chromatografie v kombinaci s izolační technikou mikroextrakce tuhou fází. V experimentální části byla metoda SPME-GC-FID aplikována na vzorky jablek vybraných odrůd speciálně šlechtěných proti strupovitosti (Venturia inaequalis), což bylo 24 genotypů a odrůda Golden Delicious jako standard. Celkem bylo identifikováno 60 různých aromaticky aktivních látek, z toho 22 alkoholů, 12 aldehydů, 11 ketonů, 10 esterů a 5 organických kyselin. Počet a koncentrace identifikovaných látek se lišily v závislosti na odrůdě. Senzorická analýza byla provedena pomocí kategorových ordinálních stupnic a profilového testu.cs
dc.description.abstractThe aim of this master‘s thesis was to determine the aroma active compounds and monitor the sensory quality of apples. The theoretical part deals with the description, composition and properties of apples, information about the aroma compounds, their determination and possibilities for sensory evaluation of apples is also given. The gas chromatography method combined with the solid-phase microextraction, utilized for the specification of aroma compounds, is described. In the experimental part, the SPME-GC-FID method was applied on selected cultivars of apples specially cultivated against apple scab (Venturia inaequalis), i.e. 24 genotypes and Golden Delicious as the control variety. In total 60 various aroma compounds were identified, 22 alcohols, 12 aldehydes, 11 ketones, 10 esters and 5 organic acids. The number and concentration of compounds identified differed according to the cultivars. Sensory analysis was performed using category ordinal scales and the profile test.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectjablkacs
dc.subjectaromatické látkycs
dc.subjectSPME-GC-FIDcs
dc.subjectsenzorická analýzacs
dc.subjectstrupovitost jablonícs
dc.subjectappleen
dc.subjectaroma compoundsen
dc.subjectSPME-GC-FIDen
dc.subjectsensory analysisen
dc.subjectapple scaben
dc.titleStanovení aromaticky aktivních látek v odrůdách jablekcs
dc.title.alternativeAssessment of aroma active compounds in cultivars of applesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-03cs
dcterms.modified2014-06-05-11:29:29cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid67577en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:28:06en
sync.item.modts2019.05.18 07:08:54en
dc.contributor.refereeTrachtová, Štěpánkacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record