Show simple item record

Small Temperature Test Chamber

dc.contributor.advisorŠebesta, Jiřícs
dc.contributor.authorWolfshörndl, Robertcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:52:05Z
dc.date.available2018-10-21T16:52:05Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationWOLFSHÖRNDL, R. Malá testovací teplotní komora [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other76934cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/30934
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem malé testovací teplotní komory. V první části práce je provedena studie senzorů teploty vhodných k realizaci teplotní komory. Závěr této kapitoly je věnován digitálnímu čidlu teploty DS18B20. Druhá kapitola se věnuje principu a základním parametrům Peltierových článků. V třetí části práce je proveden návrh jednotlivých elektronických částí teplotní komory (obvodová zapojení a desky plošných spojů), včetně popisu základních rysů firmwaru pro mikrokontrolér. Čtvrtá kapitola je věnována popisu základních vlastností aplikačního programu a popisu komunikačního protokolu. Poslední dvě části se věnují konstrukci teplotní komory a výsledkům závěrečné funkční zkoušky.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the design of a small temperature test chamber. The first chapter is a study of temperature sensors suitable for realization of temperature chambers. The conclusion of this chapter is devoted to digital temperature sensor DS18B20. The second chapter deals with the principles and basic parameters of Peltier cells. In the third chapter design of individual electronic components of the temperature chamber is realized (circuit diagrams and PCBs), including a description of basic features of the microcontroller firmware. The fourth chapter is devoted to a description of the basic properties of the application software and a description of the communication protocol. The last two chapters deal with the construction of the temperature chamber and the results of final functional test.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTeplotní komoracs
dc.subjectDS18B20cs
dc.subjectPeltiercs
dc.subjectATmega16cs
dc.subjectkomunikační protokol.cs
dc.subjectTemperature chamberen
dc.subjectDS18B20en
dc.subjectPeltieren
dc.subjectATmega16en
dc.subjectcommunication protocol.en
dc.titleMalá testovací teplotní komoracs
dc.title.alternativeSmall Temperature Test Chamberen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-10cs
dcterms.modified2014-06-13-13:05:03cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid76934en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:00:58en
sync.item.modts2020.03.31 09:16:18en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereePunčochář, Josefcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka (předseda) doc. Ing. Jiří Šebesta, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D. (člen) doc. Ing. Martin Štumpf, Ph.D. (člen) Ing. Milan Tannenberg, Ph.D. (člen) Ing. Luděk Závodný, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record