Now showing items 1-20 of 60

 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Lakomčíková, Žofia
  Návrh územia Černej louky v Ostrave vychádza z územnej štúdie, do ktorej bol zapracovaný ideový urbanistický návrh z medzinárodnej súťaže od holandského štúdia Maxwan. Zmena urbanizmu je ovplyvnená zmenou podmienok, v ...
 • Soběstačný domov pro 9000 obyvatel 

  Valový, Přemysl
  Cílem této diplomové práce je navrhnout nové soběstačné město pro 9000 obyvatel. Město jako fenomén doprovázející lidstvo po staletí se stalo nedílnou součástí hmotného i kulturního dědictví naší civilizace. Kumulace jeho ...
 • Revitalizace památkově chráněného objektu, Trenčín 

  Málek, Ivan
  Navrhnuté stavebné úpravy objektu majú za cieľ podporiť vertikálne funkčné členenie na verejné vybavenie v suteréne, komerčné priestory doplnené o administratívnu funkciu v menej exponovaných častiach stavby v prízemí a ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Slavíková, Barbora
  Řešené území Černá louka leží na pomezí centra Moravské Ostravy a území Slezské Ostravy v místě soutoku řeky Ostravice a říčky Lučiny. Návrh zástavby přímo v místě současného Výstaviště Černá louka vychází z mezinárodní ...
 • Revitalizace hotelového zařízení, Přehrada Brno 

  Švec, Martin
  Představuji návrh nového využití bývalého rekreačního střediska, které se nachází v krásném prostředí u Brněnské přehrady. Je již delší dobu nevyužívané a chátrá. Bylo postaveno v 70. letech 20. století pro potřeby ...
 • ZBROJOVKA BRNO 

  Staffová, Eva
  Diplomová práce navrhuje strategii pro obnovu a rozvoj postindustriálního území továrního areálu Zbrojovky Brno. Cílem návrhu je zapojit nepřístupný areál zpět do života města. Zbrojovka není úplně typický brownfield. ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Chroustová, Andrea
  Cílem diplomové práce byl nárh komplexu školských staveb v Ostravě Černé louce. Návrh je rozdělen do dvou objektů - hlavní objekt (ZŠ a SŠ) a objekt MŠ . Hlavní vstup do komplexu je směrován ke spádové oblasti - bydlení v ...
 • Bruntálský Pivovar 

  Zlámalová, Ivana
  Obnova identity města v rámci posilování lokálních hodnot a jejich rozvoje dle současných potřeb. Aktivace areálu jako referenčního příkladu pro reziduální objekty ve struktuře města. Snaha udržet a dále rozvíjet město a ...
 • Vlčí Pole | živá vesnice 

  Kyselová, Adéla
  Aktualizuji místa a činnosti, které umožňují lidem ve vesnici plnohodnotně žít.
 • Místo ve středu města? Brno – Lokalita Benešova (od ulice Nádražní po Malinovského náměstí) 

  Mazálek, Radim
  Dostavba ringu - dotvoření městské okružní třídy v rámci hledání rezerv historického jádra města
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Vančurová, Jitka
  Cílem práce je nalezení současné podoby škol při využití aktuálních trendů mající vliv na typologii objektů.
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Petráková, Kamila
  Objekty jsou navrženy na okraji nově navrženého parku, a to v její jižní části blízko řeky Ostravice. Objekt, ve kterém se nachází základní škola, lyceum a sportovní hala se nachází na okraji tohoto parku. Objekt mateřské ...
 • Bydlení na starém Brně - architektonicko urbanistická studie 

  Vojtová, Irena
  Tématem práce je bydlení na Starém Brně. Netypická trojúhelníková parcela lemovaná rušnou ulicí Pekařskou a klidnou Anenskou vymezuje prostor svažující se ve dvou rovinách. V ose západ-východ stoupá podél ulice Pekařské a ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Holcová, Petra
  Tématem diplomové práce je architektonická studie komplexu školských staveb v Ostravě. Jedná se o mateřskou, základní a střední školu – gymnázium. Škola je situována vedle kulturního klastru Černá louka v Ostravě – nově ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Záthurecká, Zuzana
  Školské budovy sú navrhnuté mimo územia Černej Louky ale s bezprostrednou náväznosťou na ňu, na parcele, ktorá sa nachádza medzi riekou Ostravicou, Černou Loukou a plánovanou obytnou štvrťou Novej Karolíny. S orientáciou ...
 • Místo ve středu města? Brno – Lokalita Údolní – Gorkého 

  Jakubíková, Barbora
  Areál porodnice na Obilním trhu je jednou z rezerv, kterou jsme definovali v rámci projektu Inventura stavění v městské památkové rezervaci v Brně. Návrh vychází ze situace, kdy bude provoz porodnice přesunut do nové budovy ...
 • Městská památková rezervace Kroměříž – architektonicko–urbanistické řešení vybrané lokality 

  Dočekalová, Pavla
  Diplomová práce se zabývá návrhem urbanistického interiéru ulice Vejvanovského v Městské památkové rezervaci Kroměříž a provozní a funkční úpravou parteru ulice v návaznosti na okolní komunikace a prostory. Součástí je ...
 • ZBROJOVKA BRNO 

  Kraut, Jan
  ZBROJOVKA BRNO - Příležitost pro město Strategie pro brněnskou Zbrojovku, třetí největší brownfield ve městě. Urbánní taktika a proces začlenění lokality do prostoru města a provázání s jeho organismem. Vytvoření územní ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Musilová, Petra
  Zadání diplomové práce bylo navrhnout soubor školských budov v Ostravě na Černé louce. Návrh měl vycházet a navazovat na vítězný projekt architektonické kanceláře Maxwan, která vyhrála urbanistickou soutěž na toto území. ...
 • Bydlení v bývalém továrním areálu OP Prostějov 

  Tomaňová, Zuzana
  Tento projekt se zabývá konverzí bývalého továrního areálu OP Prostějov, ležícího ve východní části města Prostějov, poblíž rychlostní komunikace R46. Společnost OP Prostějov zkrachovala v roce 2010 a od této doby areál ...