Show simple item record

Integration of measurement in CNC machining

dc.contributor.advisorPolzer, Alešcs
dc.contributor.authorVlček, Michalcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:07:14Z
dc.date.available2019-04-03T22:07:14Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationVLČEK, M. Integrace měření do CNC obrábění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.cs
dc.identifier.other29127cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/3093
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na integraci měření do procesu obrábění. Cílem je vytvořit přehled používaných měřících sond, popsat principy jakými sondy fungují a rozdělit je dle konstrukce a použití. Praktická část je zaměřena na vytváření měřících cyklů v softwaru Produktivity+ a jejich implementací do obráběcích cyklů na stroji MCV 1210. Součástí řešení je i návrh dvou testovacích obrobků a ekonomické zhodnocení zavedení obrobkových sond do procesu obrábění.cs
dc.description.abstractThis master thesis deals with integration of measuring into process of machining. The object of this work is making summary of using measuring probes, description of the probes working principles and their division by construction and usage. The practical part of this work deals with creation of measuring cycles in softwaru Productivity+ and their implementation to machining cycles in MCV 1210. In the last part, two testing workpieces were created and the economic evaluation of introduction of the probes into machining process was performed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMěřící sondycs
dc.subjectměřící dotykové sondycs
dc.subjectnástrojové sondycs
dc.subjectbezkontaktní nástrojové sondycs
dc.subjectměřící cykly.cs
dc.subjectMeasuring probesen
dc.subjecttouch trigger probesen
dc.subjecttool probesen
dc.subjectnon-contact tool probesen
dc.subjectmeasuring cycles.en
dc.titleIntegrace měření do CNC obráběnícs
dc.title.alternativeIntegration of measurement in CNC machiningen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-23cs
dcterms.modified2010-08-31-10:45:28cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid29127en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:55:51en
sync.item.modts2020.03.31 19:20:51en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKalivoda, Milancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Maňas, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Oto Barborák, CSc. (člen) doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. (člen) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl dotazy vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly položeny ještě následující dotazy: 1. Pohovořte o vlastních zkušenostech či názorech z práce s měřícími sondami. 2. Přibližte Váš časový harmonogram ze sestavování Vašich testů. Co probíhalo plynule a kde se naopak vyskytly jisté (neočekávané) komplikace, lze li to takto formulovat. 3. Koncové měrky, použitý materiál. 4. Použitý dotykovy snímač, funkce 5. Funkce piezoelektrického snímače.. 6. Aplikovaný způsob vyhodnocení.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record