Poslední příspěvky

  • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

    Baťková, Kateřina
    POLYFUNKČNÍ DŮM NA NÁROŽÍ ULIC BRATISLAVSKÁ A STARÁ V BRNĚ, ZÁBRDOVICÍCH. LOKALITA, JENŽ JE SITUOVÁNA V BLÍZKOSTI CENTRA MĚSTA A MALÉHO OKRUHU MÁ OBROVSKÉHO GENIA LOCI. IDEOU BYLO DOPLNIT BLOK, VYTVOŘIT NÁROŽÍ A ZACHOVAT ...
  • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

    Habancová, Anežka
    Filosofie návrhu vychází z té skutečnosti, že daná parcela je v současnosti nárožní prolukou. V takovém případě bylo logické vzniklou proluku zaplnit a dotvořit tak stávající uliční parter. Další skutečností, která ovlivnila ...