Now showing items 1-20 of 84

 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Baťková, Kateřina
  POLYFUNKČNÍ DŮM NA NÁROŽÍ ULIC BRATISLAVSKÁ A STARÁ V BRNĚ, ZÁBRDOVICÍCH. LOKALITA, JENŽ JE SITUOVÁNA V BLÍZKOSTI CENTRA MĚSTA A MALÉHO OKRUHU MÁ OBROVSKÉHO GENIA LOCI. IDEOU BYLO DOPLNIT BLOK, VYTVOŘIT NÁROŽÍ A ZACHOVAT ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Janíčková, Aneta
  Předmětem práce je urbanistický a architektonický návrh objektu na nárožní parcele mezi ulicemi Stará a Bratislavská. Navržený objekt hmotově navazuje na přiléhající štíty a dotváří přilehlé nároží. Polyfunkční dům je dělen ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Soukupová, Vladimíra
  Nárožní polyfunkční dům na rohu ulice Bratislavská a Stará navazuje na okolní zástavbu a svým dominantním nárožím zaujme. Dům dotváří nárožní blok s funkčním využitím vnitrobloku. Jakožto polyfunkční dům skýtá mnoho funkcí, ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Bartoš, Karel
  Úlohou bakalářské práce bylo vyřešit problematickou parcelu na nároží ulic Stará a Bratislavská. Hlavní funkcí řešeného objektu je bydlení a přidruženou funkcí jsou obchody. Návrh vytváří otevřený zelený prostor parku a ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Králík, Martin
  Polyfunkční budova situovaná na nároží ulic Bratislavská a Stará je umístěna v proluce mezi okolní zástavbou. Hlavním účelem této stavby je vytvoření nových bytových a veřejných prostor ve formě pasáže, parku, terasy, ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Jánošíková, Zuzana
  Polyfunkční dům na nároží ulic Bratislavská a Stará.
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Vejvodová, Klára
  KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ Ulice Bratislavská a její okolí se chová jako heterotopie, je nesourodá s městem. Nepropustnost území v obou směrech místo přímo charakterizuje. Tato membrána je současně největší příležitostí i největším ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Kuda, Daniel
  Polyfunkční objekt umístěný v proluce na nároží ulic Bratislavská a Stará v Brněnských Zábrdovicích. Hlavním účelem budovy je vytvořit podmínky pro obrození upadající čtvrti v blízkosti centra, s čímž souvisí navržené ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Widholmová, Alžběta
  Při navrhování do sociálně segregované oblasti máme v podstatě dvě možnosti. První varianta, znamená tvářit se, že v oblasti není žádné sociální vyloučení a přistupovat k návrhu jako kdekoliv jinde. Tato varianta je však ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Kubát, Jan
  Návrh nárožního bytového domu v problematické čtvrti na křižovatce ulic Bratislavská a Stará. Parter je určený co-workingovému centru a drobným provozům a odděluje rušnou ulici od klidu dvora, který je plně k dispozici ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Bažík, Lenka
  Již v 18. století se v Zábrdovicích začaly stavět první podniky textilního průmyslu. Díky tomu se zde zahušťovala zástavba a později se stavěly pavlačové domy. Pavlačový dům je pro tuto čtvrť typický i dnes. Život se tu ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Olivíková, Barbora
  Polyfunkční dům na nároží ulic Bratislavské a Staré blízko historického jádra města Brna představuje nový způsob řešení městské zástavby. Otevřenost! Dynamika! Nároží!
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Hlavičková, Alžběta
  Parcela pro navrhované objekty se nachází na nároží ulic Bratislavská – Stará. Navržené objekty jsou 2 polyfunkční bytové domy s hostelem. Objekt navazující na ulici Stará nabízí 8 bytů 4+kk a středový objekt disponuje 12 ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Červinková, Kateřina
  Řešené území se nachází v městské části Brno-střed, na nárožní poloze ulic Bratislavská a Stará. Je tvořeno několika parcelami, které jsou v současné době nezastaveny, nebo se na nich nachází stavby dočasného charakteru. ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Kolář, Vojtěch
  Novostavba polyfunkčního domu je umístěna na nároží ulic Bratislavská a Stará v Brně. Budova doplňuje blokovou strukturu a zároveň otevírá nároží veřejnosti. V parteru se nachází obchodní plochy, v křídle kolmým k ulici ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Ježková, Tereza
  Stavba má šest plných nadzemních podlaží, a dvě podzemní podlaží. Stavba je rozdělena do tří samostatných budov - stavebních objektů. Dvě šestipodlažní budovy jsou bytovými domy a střední dvoupodlažní objekt ma funkci ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Chlupová, Jana
  Polyfunkční dům je situován na nároží ulic Bratislavská a Stará. Objekt doplňuje proluku a vytváří městský veřejný prostor- náměstí. Hlavní náplní stavby je funkce bydlení doplněná občanskou vybaveností. Uvnitř objektu se ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Sirová, Kristýna
  Projekt se zabývá dostavbou proluky nároží ulic Bratislavská a Stará v Brně. Funkčně se jedná o bytový dům s pronajímatelným komerčním parter a podzemními garážemi pod celám objektem. Rozsah bytů je od garsonek po 3+kk. ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Ličmanová, Eva
  Tématem práce je nárožní proluka na ulicích Bratislavská a Stará v Brně. Lokalitě chybí veřejné prostory, proto navržení budovy vytváří veřejný prostor se dvěma charaktery - náměstí a malý park. Objekty vytváří dvě nová ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Pavlasová, Lenka
  Bakalářská práce se zaměřuje na využití parcely na nároží ulic Bratislavská a Stará. Návrh reaguje na okolní hustou zástavbu obytných domů, nedostatek veřejných prostranství v lokalitě a vývojové trendy této problematické ...