Now showing items 1-1 of 1

  • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

    Červinková, Kateřina
    Řešené území se nachází v městské části Brno-střed, na nárožní poloze ulic Bratislavská a Stará. Je tvořeno několika parcelami, které jsou v současné době nezastaveny, nebo se na nich nachází stavby dočasného charakteru. ...