Now showing items 1-2 of 2

  • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

    Maťaťa, Tomáš
    Obytný komplex je tvorený ôsmimi bytovými domami, ktoré spoločne zdieľajú dvor. Schody a výťahy sú umiestnené medzi jednotlivé objekty. Tvoria súčasť poloverejného priestoru. Človek sa nestáva anonymný ako v priestoroch ...
  • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

    Kunzová, Kateřina
    Území, na kterém se parcela nachází, je v přímém kontaktu s centrem Brna. Urbanistické souvislosti a chápání kontextu okolí je zde velice složité. Tato část města, Zábrdovice, má bohatou historii, tradice místa je zde však ...