Now showing items 1-1 of 1

  • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

    Dzianová, Hana
    Mojím zámerom bolo reagovať na problémy danej lokality, odhaliť, čo tomuto miestu chýba a ako by sa dala situácia riešiť v rozmedzí mojej stavby. V prvom rade som reagovala na chýbajúce plochy verejného priestoru v tejto ...