Now showing items 1-1 of 1

  • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

    Gorejová, Andrea
    Mou snahou bylo navázat na uliční zástavbu a na horizontální linie přiléhajících hmot. Na nároží dochází k prolomení a vzniká negativní nároží, které slouží jako vstup do objektu. Zároveň slouží jako veřejný prostor s ...