Now showing items 1-1 of 1

  • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

    Habancová, Anežka
    Filosofie návrhu vychází z té skutečnosti, že daná parcela je v současnosti nárožní prolukou. V takovém případě bylo logické vzniklou proluku zaplnit a dotvořit tak stávající uliční parter. Další skutečností, která ovlivnila ...