Now showing items 1-1 of 1

  • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

    Leitgebová, Kristýna
    Návrh reaguje na stávající stavby a historickou zástavbu. Důležitým prvkem je výrazná poloha nároží. Navržený objekt navazuje na štíty ústící do parcely a doplňuje tak hmotu dle historické polohy zástavby na nároží. Dále ...