Now showing items 1-1 of 1

  • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

    Ildža, Lukáš
    Konceptom riešenia ja rozdelenie funkčného využitia domu do dvoch viditeľne odlišných hmôt, ktoré vzájomným prelínaním zároveň definujú okrem seba samých aj verejné priestory a prieniky k nim. Jednotlivé funkciou odlišné ...