Now showing items 1-1 of 1

  • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

    Janíčková, Aneta
    Předmětem práce je urbanistický a architektonický návrh objektu na nárožní parcele mezi ulicemi Stará a Bratislavská. Navržený objekt hmotově navazuje na přiléhající štíty a dotváří přilehlé nároží. Polyfunkční dům je dělen ...