Now showing items 1-1 of 1

  • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

    Maťaťa, Tomáš
    Obytný komplex je tvorený ôsmimi bytovými domami, ktoré spoločne zdieľajú dvor. Schody a výťahy sú umiestnené medzi jednotlivé objekty. Tvoria súčasť poloverejného priestoru. Človek sa nestáva anonymný ako v priestoroch ...