Now showing items 1-1 of 1

  • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

    Obršál, Norbert
    Návrh zastavuje nárožní proluku inverzním rohem s veřejným prostorem - náměstím. Náměstí je centrum místní zástavby a tvoří předprostor divadlu Radost. Navržený soubor domu je městotvorný. Do náměstí jsou orientovány ...