Show simple item record

Vliv teploty a rychlosti částic práškového hydroxyapatitu na charakteristiky plazmově nanášených vrstev

dc.contributor.authorČížek, Jancs
dc.contributor.authorKhor, Khiam Aikcs
dc.date.accessioned2015-11-11T11:53:28Z
dc.date.available2015-11-11T11:53:28Z
dc.date.issued2012-01-15cs
dc.identifier.citationSurface and Coatings Technology. 2012, vol. 206, issue 8-9, p. 2181-2191.en
dc.identifier.issn0257-8972cs
dc.identifier.other89370cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/30993
dc.description.abstractThis paper presents a systematic research on the process of thermal spraying of HA encompassing all stages of layer deposition: powder production and characterization (optimized production led to spherical 29.29 - 50.51 um powder with 0.0% content of tri-calcium phosphate [TCP] or tetra-calcium phosphate [TTCP] phases), plasma jet properties influence on the in-flight powder properties (major influence of spray distance factor), the influence of the in-flight temperature and velocity of hydroxyapatite powder particles (ranges of 2294 K–2708 K and 152 m/s – 291 m/s) on the final characteristics of the deposited coatings. Six combinations of the system parameters leading the low-medium-high in-flight properties were selected and the respective coatings were investigated, with some data in contradiction to previously published results. It was found that the temperature of the particles plays a critical role for the development of detrimental CaO (content increase of up to 14.6%) and metastable TTCP (up to 49.5%) phases in the coatings. Particle in-flight velocity was found to influence the open porosity of the coatings (8.8%–27.9%) and has an impact on the micro-hardness and moduli of the coatings (relative differences of up to 2.8 times). Joint incidence of both in-flight properties was found to significantly influence the microstructure of the coatings and its respective surface roughness levels (Ra = 7.4–19.4 um). The morphology of impinging splats was found to be influenced by both the in-flight velocity (dominant factor) and temperature (secondary factor) of the HA particles.en
dc.description.abstractTento článek představuje systematickou studii procesu tepelného nanášení hydroxyapatitu (HA) zahrnující všechny tři stupně depozice vrstev: primární výrobu a následnou charakterizaci HA prášků (optimalizovaní produkce vedlo k výrobě sférického prášku velikostí 29.29 - 50.51 um s 0.0% obsahem tri-kalcium fosfátů [TCP] a tetra-kalcium fosfátů [TTCP]), hodnocení vlivu vlastností plazmového plamene na letové charakteristiky prášků (byl zjištěn marginální vliv faktoru stříkací vzdálenosti) a vliv teploty a letové rychlosti částic hydroxyapatitu (byly naměřeny rozsahy 2294 K–2708 K a 152 m/s – 291 m/s) na celkové vlastnosti nanesených vrstev. V této studii bylo dále zvoleno šest kombinací systémových parametrů, vedoucích k nízkým-středním-vysokým hodnotám letových parametrů a byly zkoumány charakteristiky vlastnosti šesti odpovídajících nástřiků. Některé dosažené výsledky jsou v přímém rozporu s předchozími publikovanými studiemi. Bylo zjištěno, že letová teplota částic hraje kritickou úlohu pro vývoj škodlivé fáze CaO (zjištěno zvýšení výskytu až 14.6%) a metastabilní fáze TTCP (až 49.5%) v deponovaných vrstvách. Letová rychlost částic ovlivňuje otevřenou porozitu nástřiků (8.8%–27.9%) a má dopad na mikro-tvrdost a elastický modul vrstev (naměřené relativní rozdíly až 2.8krát). Bylo zjištěno, že společné působení obou letových faktorů významně ovlivňuje mikrostrukturu nástřiků a odpovídající hodnoty povrchových drsností (Ra = 7.4–19.4 um). Taktéž morfologie dopadajících částic je ovlivněna oběma faktory - letovou teplotou (dominantní působení) a letovou rychlostí (sekundární faktor) částic HA.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent2181-2191cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherElseviercs
dc.relation.ispartofSurface and Coatings Technologycs
dc.relation.urihttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0257897211009455cs
dc.rights(C) Elseviercs
dc.subjectPlasma sprayen
dc.subjectIn-flight propertiesen
dc.subjectCoating characterizationen
dc.subjectHydroxyapatiteen
dc.subjectPlazmové nanášení
dc.subjectletové vlastnosti
dc.subjectcharakterizace nástřiků
dc.subjectHydroxyapatit
dc.titleRole of In-flight Temperature and Velocity of Powder Particles on Plasma Sprayed Hydroxyapatite Coating Characteristicsen
dc.title.alternativeVliv teploty a rychlosti částic práškového hydroxyapatitu na charakteristiky plazmově nanášených vrstevcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
sync.item.dbidVAV-89370en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2019.06.17 10:24:25en
sync.item.modts2019.05.18 00:40:31en
eprints.grantNumberinfo:eu-repo/grantAgreement/MSM/ED/ED0002/01/01cs
dc.coverage.issue8-9cs
dc.coverage.volume206cs
dc.identifier.doi10.1016/j.surfcoat.2011.09.058cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/0257-8972/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record