Show simple item record

NEW ON THE „OLD“ – Brno, Bratislavská - Stará Corner

dc.contributor.advisorKratochvíl, Jancs
dc.contributor.authorSpáčilová, Ingridcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:15:10Z
dc.date.available2019-05-17T14:15:10Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationSPÁČILOVÁ, I. NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.cs
dc.identifier.other73002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31074
dc.description.abstractZadaná parcela se nachází na nároží ulic Bratislavská a Stará. Jedná se o bývalou průmyslovou lokalitu, která je nyní vnímána spíše negativně. Oblast bývá označována jako jedna ze sociálně vyloučených lokalit. V okolí se nachází značné množství iniciativ a neziskových organizací, které se snaží tuto situaci změnit. Mezi domy s historickými fasádami je možné pozorovat charakteristická rysy oblasti - zašedlost, mírnou “ošuntělost”, charakteristické činžovní domy s pavlačemi, které vytvářejí nezaměnitelnou identitu místa. Jako hlavní nedostatek hodnotím špatný a nedostatečný veřejný prostor. Jediným využitelným veřejným prostorem je plácek s platany naproti Muzea Romské kultury, který je ale většinou zaplněn auty. Dostatečně velká proluka, která leží naproti vstupu divadla Radost, uprostřed oblasti a zároveň na nejživější ulici Bratislavské, se k vytvoření veřejného prostoru přímo nabízí. Navrhuji proto dostatečně velké náměstí, které by mohlo sloužit pro setkávání obyvatel i pořádání různých aktivit.cs
dc.description.abstractThe specified plot is located on the corner of Bratislava and old. It is a former industrial site , which is now perceived more negatively. The area is known as one of the socially excluded localities. In the vicinity there is a large number of initiatives and non-profit organizations that are trying to change this situation. Among homes with historic facades is possible to observe the characteristic features of the area - zašedlost , mild " shabbiness " distinctive apartment homes with porches that create a unique identity space. The main deficiency evaluate poor and inadequate public space . The only usable public space is a commons with sycamore trees across from the Museum of Roma culture, but which is usually filled with cars . Sufficiently large free space , which lies across from the theater joy in the middle area while the liveliest street in Bratislava , is to create a public space directly offers . I therefore propose that a sufficiently large square, which could serve to meet residents and organizing various activities.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBratislavskács
dc.subjectStarács
dc.subjectpolyfunkční důmcs
dc.subjectnárožícs
dc.subjectBratislavskáen
dc.subjectStaráen
dc.subjectmixed useen
dc.subjectcorneren
dc.titleNOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Starács
dc.title.alternativeNEW ON THE „OLD“ – Brno, Bratislavská - Stará Corneren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-05-27cs
dcterms.modified2014-05-27-17:30:35cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování V.cs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid73002en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 06:59:06en
sync.item.modts2020.03.31 05:37:09en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeLazarov, Pavelcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. arch. Petr Hrůša (předseda) Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Mikeš (člen) Ing. arch. Hana Ryšavá, CSc. (člen) Ing. arch. Robert Sedlák (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record