Show simple item record

Effect of humic acids on mobility of ionic compounds

dc.contributor.advisorSedláček, Petrcs
dc.contributor.authorHerzog, Milancs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:34:57Z
dc.date.available2018-10-21T16:34:57Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationHERZOG, M. Vliv huminových kyselin na mobilitu iontových sloučenin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2014.cs
dc.identifier.other58672cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31090
dc.description.abstractNáplní této diplomové práce je studium interakcí mezi huminovými kyselinami a modelovými iontovými polutanty (organická barviva, ionty těžkých kovů) prostřednictvím jednoduchých difúzních experimentů v difúzní cele. Hlavním cílem bylo zhodnotit vliv náboje difúzních sond (rozpuštěných látek) na interakci s huminovými kyselinami imobilizovanými v modelové hydrogelové fázi. Jako vhodné modelové polutanty byly zvoleny měďnaté ionty jako zástupce těžkých kovů a organická barviva (methylenová modř, rhodamin, fluorescein a chicago blue). Získané informace poslouží k prohloubení znalostí týkajících se přirozených bariérových vlastností huminových kyselin a dají se taktéž využít pro zavedení jednoduchých laboratorních difúzních technik pro zkoumání reaktivity biopolymerů obecně.cs
dc.description.abstractThe content of this diploma thesis is study of interactions between humic acids and model probes (such as organic dyes and ions of heavy metals) by the simple diffusion experiments in diffusion cell. The main aim was to desctibe the influence of charge of different diffusion sonds (solved substances) on interactions with humic acids imobilized in model gel phase. As a appropriete model probe was chosen copper ions (as a representation of heavy metals) and organic dyes (methylene blue, rhodamine, fluorescein and chicago blue). Experimental results could be used to improve knowledge based on natural barier properties of humic acids and to inovate simple diffusion laboratory techniques for characterization of reaktivity of biopolymers in general.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdifúzecs
dc.subjectdifúzní koeficientcs
dc.subjecthuminové kyselinycs
dc.subjectagarózacs
dc.subjectstudium interakcícs
dc.subjecthydrogelycs
dc.subjectdiffusionen
dc.subjectdiffusion coeficienten
dc.subjecthumic acidsen
dc.subjectagaroseen
dc.subjectstudy of interactionen
dc.subjecthydrogelsen
dc.titleVliv huminových kyselin na mobilitu iontových sloučenincs
dc.title.alternativeEffect of humic acids on mobility of ionic compoundsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-03cs
dcterms.modified2014-06-05-11:29:27cs
thesis.disciplineSpotřební chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Centrum materiálového výzkumucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid58672en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 12:14:55en
sync.item.modts2020.03.31 09:52:58en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeWeidlich,, Tomášcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. Ing. Michal Čeppan, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Irena Kratochvílová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (člen) doc. Ing. Květoslav Růžička, CSc. (člen)cs
but.defencePekař – použití membrány Veselý – výpočet molárních absorpčních koeficientů Lehocký – Brownův pohybcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSpotřební chemiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record