Show simple item record

Electric and dielectric properties of organic materials for photovoltaic applications

dc.contributor.advisorZmeškal, Oldřichcs
dc.contributor.authorFlorián, Pavelcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:34:56Z
dc.date.available2018-10-21T16:34:56Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationFLORIÁN, P. Elektrické a dielektrické vlastnosti organických materiálů pro fotovoltaické aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2014.cs
dc.identifier.other67378cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31092
dc.description.abstractDiplomová práce se věnuje využití organických materiálů ve fotovoltaických aplikacích a studiu jejich elektrických a dielektrických vlastností. Teoretická část práce pojednává o problematice využití organických polymerních materiálů ve fotovoltaice a jejich výhodách a nevýhodách. Dále jsou uvedeny výsledky různých výzkumů organických solárních článků jiných autorů. V praktické části práce jsou uvedeny experimentální výsledky (volt-ampérové charakteristiky a impedanční spektra) vzorků vybraných organických polovodičů a jejich vyhodnocení.cs
dc.description.abstractDiploma thesis deals with the use of organic materials in photovoltaic applications and the study of their electric and dielectric properties. The theoretical part of thesis deals issue of the use of organic polymeric materials in photovoltaics and their advantages and disadvantages. Next are the results of various studies of organic solar cells by other authors. In the practical part of the work are shown experimental results (volt-ampere characteristics and impedance spectra) of samples of organic semiconductors and their evaluation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOrganické polovodičecs
dc.subjectkonjugované polymerycs
dc.subjectorganické fotovoltaické články (OPV)cs
dc.subjectúčinnost fotovoltaické přeměny (PCE)cs
dc.subjectobjemová heterogenní strukturacs
dc.subjectvolt-ampérové charakteristikycs
dc.subjectimpedanční spektracs
dc.subjectOrganic semiconductorsen
dc.subjectconjugated polymersen
dc.subjectorganic photovoltaics cells (OPV)en
dc.subjectpower conversion efficiency (PCE)en
dc.subjectbulk heterojunction structureen
dc.subjectvolt-amper charakteristicsen
dc.subjectimpedance spectraen
dc.titleElektrické a dielektrické vlastnosti organických materiálů pro fotovoltaické aplikacecs
dc.title.alternativeElectric and dielectric properties of organic materials for photovoltaic applicationsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-02cs
dcterms.modified2014-06-05-11:29:26cs
thesis.disciplineSpotřební chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid67378en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 18:31:50en
sync.item.modts2020.03.31 14:59:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeNešpůrek, Stanislavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. Ing. Michal Čeppan, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Irena Kratochvílová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (člen) doc. Ing. Květoslav Růžička, CSc. (člen)cs
but.defenceVeselý – kvalita tisku tenkých vrstev, zdroj slunečního záření Kratochvílová – polovodič p a n typucs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSpotřební chemiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record