Show simple item record

Measurement and analysis of the detector preamplifier

dc.contributor.advisorKlusáček, Stanislavcs
dc.contributor.authorTemel, Alešcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:52:06Z
dc.date.available2024-06-11cs
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationTEMEL, A. Měření a analýza vlastností detektorového předzesilovače [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other73264cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31144
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá měřením šumových charakteristik předzesilovače pro detektorovou infrastrukturu v elektronových rastrovacích mikroskopech. Proměřením různých modifikací předzesilovače je zjištěno, která z variant má pro dané zesílení největší signálový zisk a nízkou úroveň šumu s ohledem na dosahovanou rychlost. Dále jsou proměřeny jednotlivé stupně zesilovače a navržen nejvhodnější způsob, jak docílit celkového zesílení. Detailním proměřením zesilovací struktury jsou zjištěny všechny nepříjemné faktory, které zhoršují kvalitu obrazu. Na základě těchto dat je upraven hardware zesilovače, navržena softwarová řešení pro zlepšení kvality obrazu a implementováno modelové ovládání, které přímo ovládá aktivní prvky předzesilovače tak, aby šum pro dané zesílení byl co nejmenší.cs
dc.description.abstractThis paper investigates noise characteristics of detector preamplifier in electron scanning microscopes. Various preamplifiers are measured and the lowest noise level amplifier with good level of speed is used. Further measurement of individual levels of amplifier is done and proposed the most suitable way how to achieve the total amplification. By detailed measuring of amplifier structure are found all unpleasant factors that affect the image quality. On the basis of these dates amplifier hardware is adjusted, software solutions to improve image quality designed and model control implemented, which directly controls active elements of preamplifier so that noise for given amplification was the lowest and reached required amplification.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/letcs
dc.subjectPolovodičové diodycs
dc.subjectdetektorycs
dc.subjectzesilovačcs
dc.subjectelektronový mikroskopcs
dc.subjectSemiconductor diodeen
dc.subjectdetectorsen
dc.subjectamplifieren
dc.subjectelectron microscopeen
dc.titleMěření a analýza vlastností detektorového předzesilovačecs
dc.title.alternativeMeasurement and analysis of the detector preamplifieren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-11cs
dcterms.modified2014-06-13-12:06:40cs
thesis.disciplineKybernetika, automatizace a měřenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid73264en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.04.03 16:31:06en
sync.item.modts2019.04.03 14:33:41en
dc.contributor.refereerepublic, David Novák - FEI Czechcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record