Show simple item record

Inventure of the City Center ? Brno – Údolní - Gorkého

dc.contributor.advisorPelčák, Petrcs
dc.contributor.authorJakubíková, Barboracs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:05:00Z
dc.date.available2018-10-21T17:05:00Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationJAKUBÍKOVÁ, B. Místo ve středu města? Brno – Lokalita Údolní – Gorkého [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.cs
dc.identifier.other70673cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31177
dc.description.abstractAreál porodnice na Obilním trhu je jednou z rezerv, kterou jsme definovali v rámci projektu Inventura stavění v městské památkové rezervaci v Brně. Návrh vychází ze situace, kdy bude provoz porodnice přesunut do nové budovy v areálu fakultní nemocnice v Brně - Bohunicích, která se v následujících letech plánuje. Obilní trh je významným veřejným prostorem v rezidenční čtvrti Veveří. Jeho poloha je také významná blízkostí parku a hradu Špilberk, k němuž odtud v současné době není umožněn přístup. Tato čtvrť je skvělým místem pro život, s jasně definovanou blokovou strukturou, která se svou kvalitou dá přirovnat k pražským Vinohradům. Návrh přispívá k dotvoření této struktury, doplňuje chybějící části ulice Gorkého a Údolní a nabízí soudobé formy bydlení v této výjimečné lokalitě. Navrhovaná zástavba rozvíjí stávající blok a vymezuje uliční frontu ulic Gorkého a Údolní. Konce ramen směřují k budově porodnice a mezi sebou svírají soukromou zahradu určenou pro obyvatele domů. Ustoupená patra bytových domů podél Údolní a Gorkého ulice reagují na dálkový průhled ulicí Čápkova na pravoslavný kostel sv. Václava z 30. let 20. století. Navrhovaný průchod v protažení ulice Čápkova, lemovaný z jedné strany zástavbou bytových domů, umožní přístup na Špilberk, který je alternativou k nepříjemné trase podél rušného Úvozu. Novým využitím historické budovy by měla být soukromá reprodukční klinika a centrum asistované reprodukce, jež navazuje na tradiční, 130 let nepřerušenou, funkci objektu a odpovídá soudobému rozvíjejícímu se trendu luxusního rodičovství.cs
dc.description.abstractThe designed area of residential buildings responds to the surrounding buildings, the development of existing block and defines the frontage streets of Gorkého and Údolní street. The ends of the lines extend to the building of a hospital and between them is the private garden for the residents. Recessed floor apartment buildings react to remote vista through Čápkova street to the Orthodox durch of sv. Václav from the 30s of the 20th century. The proposed passage in the extension of Čápkova street, bordered on one side with three-story apartment buildings, allowing access to Špilberk, which is an alternative to the uncomfortable route along the busy Úvoz stree. The new use of the historic building should be private fertility clinic and center for assisted reproduction, which follows the 130 years of unbroken tradition, and the object corresponds to the developing trend of contemporary luxury parenthood.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectinventura stavění v městské památkové rezervaci v Brněcs
dc.subjecthledání stavebních rezervcs
dc.subjectnové využití areálucs
dc.subjectfakultní porodnicecs
dc.subjectObilní trhcs
dc.subjectGorkého a Údolní ulicecs
dc.subjectŠpilberkcs
dc.subjectveřejný průchodcs
dc.subjectbytové domycs
dc.subjectsoudobé bydlenícs
dc.subjectinventory of building in the urban conservation in Brnoen
dc.subjectthe search for building reservesen
dc.subjectnew use of the areaen
dc.subjecthospitalen
dc.subjectObilní trhen
dc.subjectGorkého and Údolní streeten
dc.subjectŠpilberken
dc.subjectpublic passageen
dc.subjectapartment buildingsen
dc.subjectcontemporary housingen
dc.titleMísto ve středu města? Brno – Lokalita Údolní – Gorkéhocs
dc.title.alternativeInventure of the City Center ? Brno – Údolní - Gorkéhoen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-02cs
dcterms.modified2014-06-02-14:47:46cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování III.cs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid70673en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 10:54:26en
sync.item.modts2020.03.31 08:50:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeRudiš, Viktorcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng. arch. Aleš Burian (předseda) Ing. arch. Pavel Jura (člen) Ing. arch. Vítězslav Nový (člen) akad. arch. Jan Sapák (člen) doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record