Show simple item record

THE ARCHEOLOGICAL MUSEUM - REBUILDING OF ST.HYPPOLITS AREAL IN ZNOJMO

dc.contributor.advisorBoháč, Ivocs
dc.contributor.authorPomykalová, Andreacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:25:11Z
dc.date.available2019-04-03T22:25:11Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationPOMYKALOVÁ, A. ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV.HYPPOLITA VE ZNOJMĚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.cs
dc.identifier.other70706cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31192
dc.description.abstractDiplomová práce představuje využití nejvýše položeného místa ve Znojmě - Hradišti. V jádru Hradiště bylo cílem vytvořit centrum archeologie s návazností na cyklostezky a pěší trasy, ale také přilákání návštěvníků a oživení celého Znojma. Archeologický skanzen bude splňovat potřeby tří ucelených funkcí (výzkum,kultura, rekreace) které se navzájem doplňují. Hlavní podstatou rozdělení je fakt, že kulturní oblast je vytvářena výzkumnou ale využívána rekreační oblastí. V areálu jsou tedy navrženy 3 budovy, z nich každá zaujímá jinou funkci. V historickém prostředí je z urbanistického hlediska brán ohled na výšku zastavění a celkovou koncepci Hradiště. Areál je navržen s cílem rozvoje Hradiště a přenesení podstaty filozofie archeologie do architektury. Budovy v jižní části pomyslně uzavírají vrchol Hradiště svým tvarem a navazují tak na uzavřenost vedlejšího významného kláštera. Oddělením na samostatné dva oblouky vytváří možnost propojení ulice Mašovické a Křižovnické. Synchronizace dvou tvarů je zvýrazněna spojitost mezi objektem vytvářející kulturní funkci a objektem využívajícím. Půdorysné schéma jižní části areálu je navrženo s rekreačními plochami ve tvaru inspirovaném lidskou kosti pod mikroskopem. Budova kultury umístěná v severní části areálu navazuje zakřivením na poslední vrstevnice. Svým kulturním využitím doplňuje pozůstatky (základy) velkomoravského kamenného kostela, zvýrazněného v terénu. Inspirace hmoty vychází z archeologických nálezů ruin a zřícenin. Budova je rozdělena na několik nerovnoměrných hmot, z nich každá plní jinou funkci. Snaha přepisu archeologických nálezů do architektury je navržena i v detailech. Proporce obkladů a travnatých ploch před vstupem do kulturní budovy je inspirována tvarem a proporcí hrobů, které byly nalezeny na velkomoravském slovanském pohřebišti.cs
dc.description.abstractThis thesis presents the use of the uppermost place in Znojmo - Hradište . The objective was to create a center of archeology at the heart of Hradiště with connection to cycling and walking routes , but also attract visitors and revive the whole Znojmo. Archeological museum needs three functions ( research, culture , recreation) that complement each other . The main gist of the division is the fact that cultural are is created by research but used by recreational areas. There are designed three buildings , each of which has a different function. In account is the historic environment and the overall concept of settlement. The area is designed with the aim of developing and transferring nature of philosophy from archeology to architecture. Buildings in the south notionally closed top shape and follows on shape neighboring monastery.Division into two units allow connection of streets Mašovická and Křižovnické . Schematic plan view of the southern part of the site is designed with the recreational areas in shapes inspired by human bone under a microscope. Culture uilding located in the northern part of the site follows the curvature of the final contour . By using complementary cultural remains ( foundations ) Moravian stone church , the highlighted field . Inspiration unit is based on archaeological finds ruins . The building is divided into several unequal masses, each of which performs a specific function . Trying transcript archaeological finds in architecture is also designed in detail. The proportions of wall and grassy areas before entering the cultural building is inspired by the shape and proportions of the graves that were found at the Great Moravian Slavic necropolis .en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectarcheologické muzeumcs
dc.subjectarcheologiecs
dc.subjectvýstavnictvícs
dc.subjectrekreacecs
dc.subjectvýzkumcs
dc.subjectvolnočasové aktivitycs
dc.subjectrestauracecs
dc.subjectkulturacs
dc.subjectZnojmo Hradištěcs
dc.subjectznojemská archeologiecs
dc.subjectubytovánícs
dc.subjectkonferencecs
dc.subjectarcheologické vzdělávací centrumcs
dc.subjectveřené prostranstvícs
dc.subjectparkcs
dc.subjectturistické centrumcs
dc.subjectworkshopycs
dc.subjectškolní akcecs
dc.subjectrekreační střediskocs
dc.subjectarcheology museumen
dc.subjectarcheologyen
dc.subjectexhibitionen
dc.subjectrecreationen
dc.subjectresearchen
dc.subjectleisure activitiesen
dc.subjectrestaurantsen
dc.subjectcultureen
dc.subjectZnojmo-Hradištěen
dc.subjectZnojmo archeologyen
dc.subjectaccommodationen
dc.subjectconferenceen
dc.subjectarcheology education centeren
dc.subjectpublic spacesen
dc.subjectparksen
dc.subjecttourist centeren
dc.subjectworkshopsen
dc.subjectschool eventsen
dc.subjectholiday resorten
dc.titleARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV.HYPPOLITA VE ZNOJMĚcs
dc.title.alternativeTHE ARCHEOLOGICAL MUSEUM - REBUILDING OF ST.HYPPOLITS AREAL IN ZNOJMOen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-03cs
dcterms.modified2014-06-03-15:25:39cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav teoriecs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid70706en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 02:35:37en
sync.item.modts2020.03.31 21:01:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereePlášil, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. arch. Eva Králová, Ph.D. (předseda) Ing. arch. Jiří Mikšík (člen) Ing. Jiří Svoboda (člen) Ing.arch. Miloslav Tabarka (člen) Ing. arch. Radmila Vraníková, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record